فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان های خارجه،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

2 دپارتمان آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه فردوسی ،مشهد،ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نحوه نگرش اساتید و دانشجویان انگلیسی با اهداف ویژه به نیازهای یادگیری و فعالیت­های آموزشی می­باشد. عدم همخوانی میان انتظارات این دو گروه از دوره­های آموزشی یاد شده می­تواند به نتایج نامطلوبی منجر گردد. در این مطالعه، نگرش 6 استاد آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه و 60 دانشجوی رشته مهندسی   نرم­افزار به نیازهای یادگیری از طریق یک پرسش­نامه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که اساتید و دانشجویان انگلیسی با اهداف ویژه افکار مشابهی در مورد کتاب درسی، و استفاده از اطلاعات به دست آمده از تحلیل کلام و تحلیل ژانر در دور­ه­های آموزشی دارند، اما تفاوت­های قابل توجهی میان دیدگاه این دو گروه در مورد فعالیت­های آموزشی، اولویت­بندی مهارت­ها و اجزای زبان، و جایگاه تفکر نقادانه دیده می­شود. در این مقاله ضرورت طراحی سازوکارهای تعلیمی مناسب برای به کارگیری اصول «حقوق سنجی» و «برنامه ریزی راهبردی» و به کارگیری درست این طرح­ها در کلاس­های انگلیسی با اهداف ویژه مورد بحث قرار می­گیرد.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

ESP Teachers’ Pedagogical Agenda vs. University Students’ Educational Ambitions: A Needs Analysis Project

نویسندگان [English]

  • S. Shamsaee 1
  • M.A. Shams 2

1 Department of Foreign Languages, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Department of TEFL,, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the relationship between English for Specific Purposes (ESP) teachers and students’ attitude toward learning needs and teaching activities. Mismatch between teachers and students’ expectations from ESP courses can result in undesired outcomes. In this study, the attitudes of 6 teachers and 60 students of Software Engineering toward ESP learning needs were surveyed by a questionnaire. The relationship between the ideas of these two groups was investigated through t-test analysis. The results show that ESP teachers and students think more alike about textbooks, and the incorporation of information processed through discourse and genre analysis, while recognizable differences can be observed in their view toward teaching activities, the place of language skills and components, and critical thinking. It is discussed that pedagogical mechanisms for applying the relevant principles of ‘rights analysis’ and ‘strategic planning’ in English classrooms need to be devised and appropriately applied in ESP programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ESP
  • Textbooks
  • Needs analysis
  • Rights Analysis
  • Strategic Planning
  • Critical thinking
[1] Rivers D. J., English as an International Business Language (EIBL): The need for an increase in theoretical and practical research focusing on written business communications across cultural boundaries in relation to multinational corporate language selection, Asian ESP Journal, Vol.4,No.2, 2008, pp. 6-22. [2] Dudley-Evans T. and St John M. J., Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. [3] Lo Y.F. and Sheu C., The design, implementation, and evaluation of an English tour guide project, Asian ESP Journal, Vol.4, No.2, 2008, pp. 79-95. [4] Belcher D.D., Trends in teaching English for specific purposes, Annual Review of Applied Linguistics ,Vol. 24, 2004, pp. 165-186. [5] Jordan R. R., English for academic purposes, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. [6] Hutchinson T.and Waters A., English for specific purposes: A learning-centered approach, Cambridge University Press, Cambridge, 1987. [7] Sifakis N.C., Applying adult education framework to ESP curriculum development: An integrative model, English for specific purposes, Vol.4, No.3, 2002, pp. 1-17. [8] Leki I., Writing, literacy, and applied linguistics, Annual Review of Applied Linguistics, Vol. 20, 2000 , pp. 99-115. [9] Bahatia V. K., Analyzing genre: Language use in professional settings, Longman University Press, NY, 1993. [10] Hyland K., Hamp-Lyons A., EAP: Issues and directions, Journal of English for Academic Purposes, Vol.1, 2002, pp. 1-12. [11] Sampson P., Using discourse analysis to prepare learners for overseas university study, Asian ESP Journal, Vol.4,No.1, 2008, pp. 6-13. [12] Boswood T., Marriott A., Ethnography for specific purposes: Teaching and training in parallel, English for Specific Purposes, Vol.13, No.1, 1996, pp. 3-12. [13] Kuhi D., An analysis of the move structure of textbook prefaces, Asian ESP Journal, Vol.4, No.2, 2008, pp. 63-78. [14] Benesch S., Rights analysis: Studying power relations in an academic setting, English for Specific Purposes, Vol.18,No.4, 1999, pp. 315- 327. [15] Lien T. T. M., Assessing the perceptions and difficulties of students at COT, VNU in making ESP presentations, Asian ESP Journal, Vol.5,No.1, 2009, pp. 78-96. [16] Rahman M. M., Ming T. s., Aziz M. S. A., Abdul Razak N., Needs analysis for developing an ESP writing course for foreign postgraduates in science and technology at national university of Malaysia, Asian ESP Journal, Vol.5,No.2, 2009, pp. 34-59. [17] Zangani E., The ESP textbook problem: The evaluation of ESP textbooks in humanities in the undergraduate program of Iranian universities, Asian E

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image