فصلنامه علمی
آموزش زبان انگلیسی
بهنجارسازی و اعتباریابی پرسش نامه سبک های زبان آموزی

رضا نجاتی

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1389، ، صفحه 267-275

https://doi.org/10.22061/tej.2010.319

چکیده
    تهیه وتدوین ابزاری مقبول یعنی پایا و معتبر برای برآورد سبک­های زبان­آموزی (زبان خارجی) مهم است. این تحقیق نتیجه اجرای گونه اصلاح شده پرسش­نامه «نشانگر سبک­های یادگیری» را گزارش و بحث می­کند. این ­پرسش­نامه را وینترگرست و دی کاپیوا در سال 2002 برای زبان­ آموزان (زبان دوم) تدوین کرده­اند. پرسش­نامه مذکور 3 عامل ...  بیشتر