فصلنامه علمی
فناوری آموزش
1. دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی

امیر دانا؛ سعید قربانی؛ اعظم فتحی زادان

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1400، ، صفحه 793-800

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4042.1986

چکیده
  پیشینه و اهداف: رشد فناوری و بهره ­مندی از این دانش، در آموزش تربیت­ بدنی در بین محققین علم ورزش در حال افزایش می­ باشد. اگرچه استفاده از شیوه­ های نوشتاری اولین گام در نفوذ فناوری در آموزش تربیت ­بدنی می ­باشد، با پیدایش رایانه و ظهور فناوری ­های جدید، نحوه آموزش رسانه­ای کاملا پیشرفت کرده و سبب ایجاد تعامل بین یادگیری ...  بیشتر

2. شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی

ژاله معماری؛ الناز گلچین؛ محمد اصغری جعفرآبادی

دوره 9، شماره 1 ، زمستان 1393، ، صفحه 41-52

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.252

چکیده
  تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت در دوره نوجوانی و جوانی است و به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرصت‌هایی را برای کسب تجربیات زندگی واقعی افراد فراهم می­نماید. لذا هدف از انجام این تحقیق، تبیین و مدل‌سازی ابعاد ارزیابی درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی است که به ‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شده. جامعه‌آماری مطابق ...  بیشتر