فصلنامه علمی
داده کاوری
1. پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی

محمد قدوسی؛ فاطمه میرسعیدی؛ حمیدرضا کوشا

دوره 14، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 821-834

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4902.2134

چکیده
  پیشینه و اهداف: در حال حاضر پیشرفت­های قابل توجهی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مختلف دیده می­شود. با توجه به این پیشرفت­ها، دانشگاه­ها به عنوان یک نهاد پیشرو در عرصه علم، به سمت فرآیندهای الکترونیکی در مسیر مدیریت آموزش حرکت نموده­اند و در محیط­های آموزشی، پایگاه­های اطلاعاتی با حجم اطلاعات زیاد وجود دارد. ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
2. ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی

بهروز مقصودی؛ صادق سلیمانی؛ علی امیری؛ محسن افشارچی

دوره 6، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 171-180

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.200

چکیده
  آموزش الکترونیکی، عبارت است از انجام فرایند آموزشی بر روی بستر ارتباطات الکترونیکی همچنین بهره‌گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه و توسعه آموزش می­باشد که فراگیران، کارشناسان و تهیه‌کنندگان مطالب را در بر می­گیرد. در این میان حجم وسیعی از اطلاعات مانند نحوه تعامل کاربر با سامانه­های مدیریتی آموزش، دروس انتخابی دانشجو ...  بیشتر