فصلنامه علمی
کارآقرینی
تأثیر بازی‌‌‌‌های دیجیتالی بر خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی نوجوانان

سروش رزقی؛ علیرضا مقدم؛ میثم مدرسی

دوره 16، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 339-350

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2022.7916.2595

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش مهارت‌های کارآفرینی از عوامل کلیدی برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار به حساب می‌آید. در اکثر کشورها علاوه بر آموزش کارآفرینی در دوره‌‌های دانشگاهی، تلاش‌های گسترده‌ای برای آموزش کارآفرینی به کودکان و دانش‌آموزان ابتدایی در حال انجام است. با این حال در کشورهایی با اقتصاد وابسته به منابع، سطح آموزش کارآفرینی ...  بیشتر