فصلنامه علمی
آموزش الکترونیکی
بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی

نجف طهماسبی پور؛ فریده حمیدی؛ زهرا کاظمی

دوره 15، شماره 4 ، مهر 1400، ، صفحه 649-656

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5508.2479

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نهم بود.روش‌ها‌: این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه مورد نظر، دانش‌آموزان سال سوم دوره اول متوسطه (نهم) دبیرستان دولتی پروین اعتصامی شهرستان الیگودرز بود که ...  بیشتر

علوم تربیتی
رابطه هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با علائم اضطرابی دانش‌آموزان المپیادی کشور

عبدالمحمد طاهری؛ نجف طهماسبی پور

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1397، ، صفحه 131-139

https://doi.org/10.22061/jte.2018.2848.1729

چکیده
  پیشینه و اهداف: هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی‌های اجتماعی و هیجانی انسان است که به شخص در حل مشکلات روزمره و تعامل با دیگران کمک می‌کند. اگرچه بهره هوشی عمومی نسبتا ثابت است، اما هوش هیجانی می‌تواند ایجاد و آموزش داده شود و سازمان‌ها و شرکت می‌توانند هوش هیجان را بیازمایند و یاد بدهند. هوش هیجانی به توانایی کنترل احساسات و عواطف ...  بیشتر