فصلنامه علمی
داده کاوری
1. پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی

محمد قدوسی؛ فاطمه میرسعیدی؛ حمیدرضا کوشا

دوره 14، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 821-834

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4902.2134

چکیده
  پیشینه و اهداف: در حال حاضر پیشرفت­های قابل توجهی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مختلف دیده می­شود. با توجه به این پیشرفت­ها، دانشگاه­ها به عنوان یک نهاد پیشرو در عرصه علم، به سمت فرآیندهای الکترونیکی در مسیر مدیریت آموزش حرکت نموده­اند و در محیط­های آموزشی، پایگاه­های اطلاعاتی با حجم اطلاعات زیاد وجود دارد. ...  بیشتر

داده کاوری
2. کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش

حمیدرضا کوشا؛ ثناء دنگ کوب؛ امیرعباس برزنونی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 49-62

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3075.1779

چکیده
  پیشینه و اهداف: داده‌ مربوط به سلامت روان دانشجویان چندین سال است که در سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه‌های سراسر کشور ثبت می‌شود و به علت حجم بالای آن روش‌های معمول آماری و روان‌کاوی برای پیش‌بینی الگوها و عوامل مؤثر بر سلامت روان دانشجویان کارایی لازم را ندارد. این‌جاست که فن داده‌کاوی مفید واقع شده و کمک می‌کند بر اساس مجموعه ...  بیشتر