فصلنامه علمی
محیط یادگیری
شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری

فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری

دوره 15، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 191-205

https://doi.org/10.22061/tej.2020.6244.2366

چکیده
  پیشینه و اهداف: تغییرات ایجاد شده در نوع زندگی موجب قطع تدریجی ارتباط کودکان با طبیعت و فضاهای باز شده است و مدارس یکی از مهم‌ترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می‌باشند؛ چرا که دومین مکانی است که کودکان پس از خانه زمان زیادی را در آن سپری می­کنند و اکثر فعالیت‌های حرکتی روزانه‌ کودکان در طول روز در آن انجام می‌شود. در تحقیق ...  بیشتر

رویکردهای نوین آموزشی
رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری

بابک مطیعی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ قادر بایزیدی

دوره 13، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 191-202

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3076.1781

چکیده
  پیشینه و اهداف: معماری، دانشی است که زیبایی شناسی و تجربه­های حسی در آن بسیار مهم بوده و عمل خلاق روشی برای تفکر و فهمیدن می­باشد. استفاده از آموزش ترکیبی در دروس پایه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به عبارتی، آموزش ترکیبی در به انجام رساندن موفقیت­آمیز اهداف آموزشی بسیار مهم می­باشد. با استفاده از شیوه­های کارآمد آموزشی ...  بیشتر