فصلنامه علمی
آموزش پژوهش
1. فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

نرجس امینی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ بهروز ترک لادانی

دوره 14، شماره 3 ، بهار 1399، ، صفحه 521-536

چکیده
  هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اساتید، جهت برآورد اندازه اثر واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اساتید بود. کلیه پژوهش‌های انجام شده، تا پایان سال 1396 در زمینه رابطه‌ی میزان استفاده از فناوری اطلاعات با عملکرد آموزشی ...  بیشتر

آموزش پژوهش
2. هنجارسنجی، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش شادکامی در میان دانشجویان

بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات

دوره 14، شماره 3 ، بهار 1399، ، صفحه 657-670

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بازساخت، اعتباریابی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس سنجش شادکامی آکسفورد(OHI) آرگایل، مارتین و کراسلند است. این مقیاس شامل 29 گویه در قالب پنج حیطه رضایت از زندگی، عزت نفس، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت است که در اختیار مشارکت‌کنندگان قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی با استفاده از تحلیل عاملی R می‌باشد. ...  بیشتر

آموزش پژوهش
3. بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی در میان مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

مهدی نوید ادهم؛ حمید شفیع زاده

دوره 14، شماره 1 ، پاییز 1398، ، صفحه 155-165

چکیده
  هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی می‌باشد. پژوهش حاضر بر مبنای نوع، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و مناطق تابعه به تعداد 181 نفر بوده که تمام این افراد به عنوان حجم نمونه ...  بیشتر

آموزش پژوهش
4. تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی

محمدرضا سرمدی؛ پرستو مصباحی جمشید؛ مهران فرج اللهی؛ محمد میردامادی؛ زهره اسماعیلی

دوره 14، شماره 1 ، پاییز 1398، ، صفحه 225-236

چکیده
  چکیده زمینه: فناوری دیجیتال پدیده‌ای حیاتی در عصر حاضر است و همواره با دگرگونی ساختارهای اجتماعی همراه بوده است. از آنجا که ذات فناوری امری خنثی نیست، میان فناوری و تولید اندیشه رابطه‌ای دو سویه بوده است و فناوری دارای دانش خاص خود است؛ لذا مرتبط با زیرساخت‌های فلسفی زمان تغییر می‌کند. یکی از رویدادهای فناورانه، تحقق فضای سایبرنتیک ...  بیشتر

آموزش پژوهش
5. معرفی سیستم آموزش تشخیص و تصحیح ابهام کلمات برای افزایش کارایی مترجم متن فارسی به زبان اشاره فارسی با استفاده از آنتولوژی.

عبدالرضا رسولی کناری؛ محبوبه شمسی؛ محمد لطافت

دوره 14، شماره 1 ، پاییز 1398، ، صفحه 59-77

چکیده
  مهم‌ترین عامل ارتباط بین انسان‌ها، توانمندی در برقراری ارتباط از روش‌های مختلف مانند گفتار، نوشتار و زبان‌اشاره می‌باشد. ناتوانی افراد کم‌شنوا و ناشنوا در برقراری ارتباط صمیمانه، هم‌چنین نبود آموزش مرسوم با توجه به نیازهای جامعه، باعث کنارگذاری این افراد شده است. این پژوهش به دنبال معرفی سیستمی می‌باشد که متن فارسی را دریافت ...  بیشتر

آموزش پژوهش
6. شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش

مسعود سامیان؛ رضا موحدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ حشمت اله سعدی

دوره 14، شماره 1 ، پاییز 1398، ، صفحه 199-209

چکیده
  هجامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه رازی کرمانشاه بودند (N=850). از این تعداد، 385 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که سوالات ...  بیشتر

آموزش پژوهش
7. ارایه مدل طبقه بندی بر اساس سیستم استنتاج فازی و الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص اختلال خواندن در دانش آموزان مقطع راهنمایی

فهیمه رضایی؛ راحیل حسینی؛ مهدی مزینانی

دوره 13، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 593-602

چکیده
  اختلال یادگیری از اختلال‌های شایع دوران کودکی است. مهمترین اختلال یادگیری، اختلال خواندن که به مهارتهای مبتنی بر خواندن اشاره دارد. این پژوهش یک مدل هایبریدی فازی-ژنتیکی جهت مدیریت عدم قطعیت جهت تشخیص اختلال خواندن ارایه می‌نماید. بدین‌منظور از مدل‌های طبقه‌بندی در فرآیند تشخیص اختلال استفاده‌شده‌است. در سیستم فازی، دانش مورد ...  بیشتر

آموزش پژوهش
8. ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین معمولی از کاشمر ، ایران
دوره 1، شماره 3 ، بهار 1386

چکیده
  گرانیتوئید کاشمر (5/42 میلی لیتر) در صفحه ایران مرکزی ایران (CIP) رخ می دهد. این ماده عمدتاً شامل فلوتین فلزیوم (ASI-1) گرانیت از نوع I و پلوتونهای گرانودیوریت است. تجزیه و تحلیل ریزگردها نشان می دهد که آمفیبول های کاشمر در Ti و (Na + K) A محتویات کم (همه 5/0 apfu) وجود دارد ، که نشان دهنده منیزیم-هورنبند ، یک ماده معدنی مافیک از گرانیت های نوع I با دمای ...  بیشتر

آموزش پژوهش
9. ارزیابی اولیه قاب های خمشی بتن مسلح با هدف های طراحی بر اساس عملکرد
دوره 1، شماره 3 ، بهار 1386

چکیده
  روش  طراحی بر اساس عملکرد، روشی است نو که در آن خسارت سازه ها در برابر سطوح متفاوت خطر (زلزله) به طور شفاف مورد ارزیابی قرار می گیرد و عملکردهای سازه ای و غیر سازه ای سازه ها با محدود کردن مقاومت، سختی و شکل پذیری اعضا کنترل         می­شود. برای نیل به این هدف ها، یک تحلیل غیرخطی روی مدل سازه ای ضروری است. برای انجام ...  بیشتر

آموزش پژوهش
10. بررسی ساختارهای جدید از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از مخازن
دوره 1، شماره 3 ، بهار 1386

چکیده
  با ساخت سدهای بزرگ در کشورهای متفاوت دنیا، بالا بردن بازده و کارایی این سیستم های مخزنی و حداکثر سازی منافع ناشی از آنها از مهم ترین مباحث مورد بررسی در سال های اخیر است. الگوریتم های تکاملی (Evolutionary Algorithms) از قبیل الگوریتم ژنتیک(GA)  در بسیاری از مقوله های علمی و مهندسی به عنوان ابزارهای جستجو و بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. ...  بیشتر

آموزش پژوهش
11. تعیین تابع وزنی برای تحلیل ضریب شدت تنش و عمر خستگی مخازن جدار ضخیم برمبنای تابع جابجایی صفحه های ترک
دوره 1، شماره 3 ، بهار 1386

چکیده
  تعیین ضریب شدت تنش پارامتر اصلی در طراحی مخازن است و آنچه که در مکانیک شکست خطی، کنترل کننده رفتار ترک است مقدار ضریب شدت تنش است. روش های متفاوتی برای تخمین این مقدار وجود دارد.  روش تابع وزنی به عنوان یکی از روش های تخمین ضریب شدت تنش به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله تابع وزنی بر مبنای تخمین تابع جابجایی ترک ...  بیشتر

آموزش پژوهش
12. بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی نیکل، آهن و منگنز
دوره 1، شماره 3 ، بهار 1386

چکیده
  عملیات حرارتی محلولی و به دنبال آن کوئنچ و بازگشت، از جمله فرایندهای مهم در تولید قطعه های ریختگی آلومینیم برنز هستند و به طور قابل توجهی موجب بهبود ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی و تغییر دمای تحول فازی در این آلیاژها می­شوند. در پژوهش حاضر تأثیر عملیات حرارتی بر خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی 11-10% آلومینیم، 4% نیکل، 4% آهن و ...  بیشتر

آموزش پژوهش
13. بکارگیری استراتژی تکاملی در بهینه‌سازی سازه‌ها با متغیرهای پیوسته
دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1385

چکیده
  در مقاله حاضر با استفاده از استراتژی تکاملی، بهینه‌سازی مسائلی با متغیرهای پیوسته انجام می‌شود. استراتژی تکاملی جزء روش‌های فراکاوشی است که اساسا برای مسائل با متغیر‌های پیوسته ارائه شده است و می‌تواند پارامترهای خود را حین روند بهینه‌سازی تنظیم نماید. به منظور ارزیابی، بهینه‌سازی توابع شناخته شده با استفاده از استراتژی تکاملی ...  بیشتر

آموزش پژوهش
14. تأثیر بازسازی در مدول مماس از شاخه های لوله ای
دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1385

چکیده
  واژگونی فشار در دامنه غیراسترولیک ممکن است باعث افت چشمگیر در مدول مماس برای شاخه های فولادی خفیف شود. سایر خصوصیات ماده نیز بر مدول مماس اثر می گذارند. در نتیجه ، تأثیر بسیاری از این خصوصیات برای یک لوله فولادی جوش داده شده با مقاومت الکتریکی بررسی شده است. متغیرهای انتخاب شده عبارتند از: (1) سخت شدن فشار ناشی از تغییر مقدار پیش کششی. ...  بیشتر

آموزش پژوهش
15. طرح اولویت بندی دستیابی رمان مبتنی بر انتشار و معیارهای ترافیکی
دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1385

چکیده
  در این مقاله ، به منظور اصلاح و بهبود روند واگذاری ، که شامل مراحل شروع و اجرا است ، سه طرح جدید اولویت بندی مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح های جدید با در نظر گرفتن شرایط ترافیکی و تکثیر ، تقاضاهای انتقال را در اولویت قرار می دهد. طبق طرح های پیشنهادی ، اولویت ایستگاه های پایه مختلف کاندیداها بر اساس سه اندازه گیری در یک حالت مشترک ...  بیشتر

آموزش پژوهش
16. خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده
دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1385

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر رفتار باندینگ بستر بتونی و مواد ترمیم شده است. سه ماده تعمیر سیمانی متفاوت یا اصلاح شده با سیمان و سه زبری سطح مورد بررسی قرار گرفت. مواد ترمیمی ملات معمولی ، ملات سیمانی اصلاح شده توسط دود سیلیس و ملات سیمانی اصلاح شده توسط لاتکس لاستیکی بوتادین استایرن بودند. سطح آماده سازی سطح صاف ، سطح خشن و چسب رزین اپوکسی ...  بیشتر

آموزش پژوهش
17. سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دال‌های بتنی در منطقه خلیج فارس
دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1385

چکیده
  به نحوی که در بسیاری از پل‌های کشور شاهد هستیم، به علت عدم اعمال سیستم مدیریت نگهداری پل‌ها، دامنه نارسایی‌ها به تدریج گسترش یافته و منجر به زوال مقاومت و افزایش آسیب‌پذیری پل‌ها شده است. به علت شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و وجود املاح در منطقه خلیج فارس در بسیاری از دال های بتنی سازه ها و پل های منطقه، علایمی از خرابی شامل ترک های ...  بیشتر

آموزش پژوهش
18. اثر میکروسیلیس روی زمان گیرش بتن پر مقاومت
دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1385

چکیده
  این مقاله حاصل کارهای آزمایشگاهی انجام شده روی زمان های گیرش اولیه و نهایی  بتن های با مقاومت بسیار زیاد و دارای در صد های متفاوت میکروسیلیس است. از روش مقاومت در برابر نفوذ ( ASTM C 403) برای تعیین زمان های گیرش بتن استفاده شده است. در این روش ابتدا بتن ساخته می شود و سپس با استفاده از الک نمره چهار سنگدانه های درشت آن جدا می گردند. دانستن ...  بیشتر

آموزش پژوهش
19. مقایسه روشهای یافتن محدوده لیزر TOF ، FMCW و Phase-Shift با شبیه سازی و اندازه گیری
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1385

چکیده
  از دهه 1970 استفاده از یابهای مبتنی بر لیزر به بخشی ضروری در بسیاری از سیستمهای نظامی و داخلی تبدیل شده است. با توجه به نیازها و شرایط ، انواع مختلفی از اینگونه سیستم ها ایجاد شده و فن آوری های آنها با نیازهای محلی سازگار شده است. اندازه گیری فاصله یا جابجایی در محدوده متوسط ​​عمدتا به سه گروه تقسیم می شود. زمان پرواز ، موج مداوم مدولاسیون ...  بیشتر

آموزش پژوهش
20. مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1385

چکیده
  تحلیل جریان روی سرریز سدها به روش های عددی در مقایسه با تهیه مدل فیزیکی، کاراترین روش به منظور کاستن هزینه ها و زمان است. به طورکلی ومستقل ازنوع روش مورد استفاده تحلیل جریان در روی سرریزها در شرایط دائمی آن مستلزم حل دسته معادله های دیفرانسیلی درگیر بنام معادله های ناویراستوکس با منظورکردن سطح آزاد جریان است که بسیار پیچیده و غیراقتصادی ...  بیشتر

آموزش پژوهش
21. ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1385

چکیده
  در این مقاله اثر میکروسیلیس روی ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت بتن های با مقاومت زیاد مورد بحث قرار می‌گیرد. امروزه با توجه به اینکه استفاده از میکروسیلیس در بتن های با مقاومت زیاد بسیار رایج  گشته است، دانستن اثر این ماده روی ویژگی های متفاوت بتن بسیار حائز اهمیت است. ارتباط بین مقاومت، مدول الاستیسیته سکانتی و مدول الاستیسیته بازگشتی ...  بیشتر