فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. تأثیر درس‌افزار الکترونیکی مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسئله و انگیزش دانش-آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر

الهه بدیعی؛ محمدرضا نیلی؛ یاسمین عابدینی؛ بی بی عشرت زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4661.2106

چکیده
  اهداف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر درس‌افزار الکترونیکی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسئله و انگیزش دانش‌آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر انجام گرفت. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل 60 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه یازدهم ‏رشته‌ها‌ی کامپیوتر هنرستانهای کاردانش ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
2. ماهیت ارتباط بین معلم وفراگیر درفرایندیادگیری الکترونیک باتاکید برآراء دلوز

نصیبه تاری؛ سعید ضرغامی همراه؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3988.1970

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ماهیت ارتباط بین معلم وفراگیر درفرایندیادگیری الکترونیک باتاکید برآراء دلوز است. روش پژوهش از جنس ،پژوهش های کیفی واز نوع تحلیل فلسفی واستنتاجی است روش گرداوری اطلاعات،کتابخانه ای –اسنادی است..بدین منظور نخست، مولفه‌های اساسی در معرفت‌شناسی ریزومی دلوز تحلیل شد؛ سپس، ماهیت ارتباط در فرایند آموزش مجازی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
3. شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 167-177

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3769.1938

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحبنظران میباشد. که رویکرد پژوهش کیفی و از روش نظریه زمینه‌ای اشتراوس و کوربین (1994) استفاده شده است. جامعه پژوهش صاحب‌نظران حوزه آموزش و برنامه‌ریزی فناوری‌های نوین و درس کار و فناوری می‌باشند که به صورت هدفمند تعداد 18 نفر از آن‌ها ...  بیشتر

بازی های رایانه ای آموزشی
4. مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 875-887

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3550.1893

چکیده
  باوجود ظهور و پیشرفت فناوریهای نوین و به دنبال آن تغییر روش زندگی در دهه‌های اخیر، سیستم‌های آموزش همان روش آموزش سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطابق با ویژگیهای نسل دیجیتال تغییر نداده‌اند. این در حالی است که ویژگیهای اهالی دیجیتال بر روش‌های یاددهی-یادگیری آنها نیز مؤثر بوده است. یکی از جدیدترین تحولات رخ‌داده در حیطه فناوریهای ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
5. امکان سنجی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

فاطمه رحمانی؛ حامد احمدی؛ الهام قنبری؛ سیدمحمود خراسانی کیاسری

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، ، صفحه 425-440

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3428.1871

چکیده
  هدف از این پژوهش امکان سنجش و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی است. در تحقیق حاضر براساس تحقیقات پیشین و نظر خبرگان عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی از نظر فاکتورهای سنجش توسعه یادگیری الکترونیکی شامل فاکتورهای انسانی، فنی، اجتماعی،سازمانی شناسایی شدند. برای آزمون و تایید فرضیه های ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
6. سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو

حامد عباسی کسانی؛ غلامرضا شمس

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 133-146

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3061.1777

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی جامع عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی جهت ارائه یگ الگوی جامع برای موفقیت یادگیری الکترونیکی می­باشد. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن، سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش، کلیه مقالاتی هستند (85 مقاله) که از سال 2007تا 2017در مورد عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی در مجلات معتبر و با کلمات کلیدی مشخص، یافت ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
7. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران

فاطمه ورداسبی؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ پرستو علیخانی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1397، ، صفحه 197-209

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3030.1769

چکیده
  در دسترس بودن یکی از شاخص‌های مهم برای اقبال و علاقه‌مندی دانشجویان و استادان نسبت به یک درس افزار می‌باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر قابلیت دسترسی درس افزار دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی اتخاذ شد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ...  بیشتر

یادگیری سیار
8. تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی

مرضیه دهقانی؛ سمیه رحیمی؛ امید امرالله

دوره 11، شماره 3 ، تابستان 1396، ، صفحه 209-221

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.681

چکیده
  در یادگیری سیار، یادگیری در محیط‌های طبیعی اتفاق افتاده و پیام­­­های آموزشی به‌صورت الکترونیکی منتقل می­شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان آشنایی، کاربرد و سودمندی یادگیری سیار (ابزار و برنامه‌های کاربردی) در بین دانشجویان انجام‌شده است. تحقیق کمی از نوع توصیفی است. جامعة آماری شامل دانشجویان مقطع ارشد چهار دانشکدة ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
9. روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی

حسین بنادکوکی؛ کریم عباسی؛ امین راحتی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 87-98

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.303

چکیده
  یادگیری الکترونیکی با از بین بردن محدودیت زمان و مکان کلاس حضوری، کاربرد گسترده­ای در ارتباط بین دانشجو و آموزگار پیدا کرده است. از سوی دیگر مؤلفه­های هوشمندی مانند فراهم ساختن بازخورد و راهنمایی برای دانشجو کیفیت آموزش را افزایش می‏دهد، اما روش­های کنونی هوشمندسازی هزینه پیاده­سازی بالایی دارند. این پژوهش روشی جدید برای ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
10. کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک

فاطمه ذوالفقاری؛ امین راحتی

دوره 9، شماره 1 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.248

چکیده
  طراحی یک سیستم آموزشی، کار وقت­گیر و پر هزینه­ای است. از این رو ایجاد یک درس الکترونیکی مطابق با ویژگی­های هر فراگیر به منظور کاهش زمان یادگیری و افزایش بهره­وری آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این پژوهش، تولید درس الکترونیکی مطابق با ویژگی­های یادگیری هر دانش­آموز، با استفاده از برخی استانداردهای آموزش الکترونیک، ...  بیشتر

تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی
11. ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی

کامران فیضی؛ عبداله بهزادی

دوره 8، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 119-130

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.103

چکیده
  چکیده: در دنیای کنونی نیاز به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات، تغییرات بنیادی در نظام­های آموزشی ایجاد­کرده و ‏موجب ظهور یادگیری الکترونیکی در عرصه آموزش کارکنان سازمان­ها شده ­است. این در حالی است که تحقق نظام یادگیری ‏الکترونیکی در سازمان­ها مستلزم فراهم آمدن شرایطی از جنبه­های مختلف است که از دید ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
12. تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی

علی صنایعی؛ حمیده سلیمیان

دوره 7، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 149-158

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.151

چکیده
  اینترنت به طرز چشمگیری بر استقرار آموزش مجازی تاثیر گذاشته است. آموزش مجازی اصطلاحی است که آموزش آنلاین را با استفاده از یادگیری الکترونیکی در بر می گیرد. این پژوهش به تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی؛ با تاکید بر عوامل درونی می پردازد و جامعه آماری آن دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان می باشند که پرسشنامه ها را از دو طریق ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
13. طراحی و پیاده سازی سامانه چند کارگزاره آموزشیار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی

نفیسه صابری؛ غلامعلی منتظر

دوره 5، شماره 1 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-13

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.294

چکیده
  سامانه­های آموزشیار هوشمند به عنوان محیطی شخصی شده و مبتنی بر توانمندی و ویژگی­های یادگیری در نظام آموزش الکترونیکی، محیطی پیچیده، پویا و همراه با عدم قطعیت است. پایش این محیط برای استخراج ویژگی­ها و مدل­سازی دقیق یادگیرنده کاری زمان­بر و سخت است. هدف از این مقاله، ارائه چارچوبی انعطاف­پذیر با بهره­گیری از قابلیت­های ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره ابتدایی
14. تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی

فروزان ضرابیان؛ حسن رستگار پور؛ بهمن زندی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

دوره 4، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 137-149

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1350

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املانویسی دانش آموزان مقطع سوم دبستان مبتنی بر اصول  طراحی آموزشی می­باشد. این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل 62 نفر دانش آموز دختر پایه سوم دبستان مدرسه شهید مهدوی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران می­باشند. ...  بیشتر

فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
15. ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها

غلامعلی منتظر؛ بهناز داراب

دوره 4، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 83-92

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.1345

چکیده
  فنّاوری اطلاعات، به تعاملات علمی شکل دیگری بخشیده و بر چگونگی کسب و انتقال دانش در جامعه تأثیر زیادی داشته است. دانشگاه­ها و مراکز علمی به عنوان مراکز اصلی خلق و انتقال علم، به تدریج شکل دیگری را به خود خواهند گرفت. در این میان یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، ایجاد دانشگاه مجازی و تحقق ...  بیشتر

تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی
16. معیاری برای دسته‌بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت‌‌برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی

سید فخر الدین نوربهبهانی؛ احمد آقا کاردان

دوره 4، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 73-81

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1344

چکیده
  امروزه یادگیری الکترونیکی نقش مهمی را در آموزش ایفا می‌نماید و بدون شک یکی از مهم­ترین چالش‌های پیش‌ رو در آموزش الکترونیکی، تولید محتوای آموزشی مناسب برای یادگیرندگان است. از طرفی یادداشت‌برداری روشی معمول برای ثبت دیدگاه‌ها و ایده‌ها در ارتباط با قسمت خاصی از یک موضوع آموزشی است که می‌توان آنها را بین یادگیران به‌ اشتراک ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
17. بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی

امین رضا کمالیان؛ امیر فاضل

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، ، صفحه 247-261

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1332

چکیده
  در جهان پرشتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان یک ابزار کسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین روند رو به رشدی دست اندرکاران را ملزم به اعمال روش­های علمی و منطقی در اجرا، ارزیابی و مدیریت پروژه­های یادگیری الکترونیکی می­نماید. از روش­های پیرو عقل و منطق در یادگیری الکترونیکی امکان سنجی و بررسی پیش نیازها، ...  بیشتر

فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
18. اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی

فتانه تقی یاره؛ مولودی سیادتی؛ فاطمه عروجی

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، ، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1331

چکیده
  امروزه تحقیقات زیادی در سیستم­های یادگیری تطبیقی مبتنی بر وب، در حال انجام است به نحوی که بتوان سیستم را مطابق سبک یادگیری کاربر، شخصی سازی نمود. تاکنون سبک های یادگیری گوناگونی معرفی شده­اند که از آن میان کارایی مدل جکسون در این مقاله مد نظر قرار می­گیرد تا اثربخشی این مدل در مدلسازی رفتارها و سبک یادگیری یادگیرندگان در سیستم ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
19. ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی

احمد کاردان؛ صمد کاردان

دوره 3، شماره 3 ، تابستان 1388، ، صفحه 151-164

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1324

چکیده
  در سیستم‌های مدیریت یادگیری1 همواره ارزشیابی میزان دانش یادگیران بعنوان یک مسأله مهم مطرح است. روش‌های ابتدایی ارزشیابی دانش یادگیران تنها به محاسبه امتیاز کسب شده در آزمون‌هایی بسنده می‌کنند که سؤالات آنها به صورت ماشینی قابل تصحیح باشند. مشکلی که در اینجا ممکن است رُخ دهد پاسخ‌دهی صحیح به صورت تصادفی توسط کاربر بدون داشتن دانش ...  بیشتر