کلیدواژه‌ها = یادگیری الکترونیکی
تعداد مقالات: 12
1. ماهیت ارتباط بین معلم وفراگیر درفرایندیادگیری الکترونیک باتاکید برآراء دلوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

نصیبه تاری؛ سعید ضرغامی همراه؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی


2. شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

دوره 14، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 167-177

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری


3. مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 875-887

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی


4. امکان سنجی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 425-440

حامد احمدی؛ الهام قنبری؛ سیدمحمود خراسانی کیاسری؛ فاطمه رحمانی


5. سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 133-146

غلامرضا شمس؛ حامد عباسی کسانی


6. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 197-209

فاطمه ورداسبی؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ پرستو علیخانی


7. تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعة موردی

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 301-313

سمیه رحیمی؛ مرضیه دهقانی؛ امید امرالله


8. روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 181-192

حسین بنادکوکی؛ کریم عباسی؛ امین راحتی


11. تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی

دوره 7، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 261-270

علی صنایعی؛ حمیده سلیمیان