فصلنامه علمی
ترجمه ماشینی
1. طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی

محبوبه شمسی؛ مرضیه دیوانی؛ عبدالرضا رسولی کناری

دوره 15، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 277-290

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6747.2446

چکیده
  پیشینه و اهداف:زبان اشاره یک زبان دیداری است که از شکل‌های دست، بیان چهره‌ای ژست‌ها و زبان بدنی جهت برقراری ارتباط استفاده می‌کند. مطالعات زبان‌شناختی نشان داده‌اند که زبان‌های اشاره هم‌چون زبان‌های گفتاری، طبیعی و برطرف‌کننده‌ نیاز ارتباطی گویشوران خود هستند. زبان اشاره نه یک زبان واحد است که جهانی باشد و نه هر کشوری زبان ...  بیشتر

پردازش زبان طبیعی
2. معرفی سیستم آموزش تشخیص و تصحیح ابهام کلمات برای افزایش کارایی مترجم متن فارسی به زبان اشاره فارسی با استفاده از آنتولوژی.

محمد لطافت؛ عبدالرضا رسولی کناری؛ محبوبه شمسی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 797-813

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3369.1858

چکیده
  پیشینه و اهداف: جریان اصلی جامعه به دلیل عدم توانایی در برقراری ارتباط با جامعه ناشنوایی باعث گوشه­گیری این افراد شده است. در حال حاضر سالانه 1400 ناشنوای عمیق در کشور متولد می­شود که بیشتر این کودکان دارای خانواده شنوا هستند. به همین دلیل والدین در سال­های ابتدایی زندگی کودک، به دلیل عدم آشنایی با زبان اشاره نمی­توانند الگوی ...  بیشتر