فصلنامه علمی
رویکردهای نوین آموزشی
نقش تفکر ریاضی در ارتقای توانایی دانشجویان معماری در جنبه‌های منطقی طراحی

الهام محمدزاده چیانه؛ حسین سلطان زاده؛ مزین دهباشی شریف؛ غزال کرامتی

دوره 14، شماره 3 ، تیر 1399، ، صفحه 615-628

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4809.2121

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش طراحی معماری امری چالش برانگیز است که وابسته به متغیرهای متعددی می باشد. از آنجا که شکل­گیری شخصیت یک طراح و فراگیری مهارت­های طراحی وابسته به این مقوله است، از حساسیت زیادی برخوردار می باشد. نقش دانش ریاضی و کاربرد ابعاد مختلف آن در طراحی معماری در طول تاریخ غیر‌قابل‌ انکار است. در دهه‌های اخیر شاهد افزایش ...  بیشتر

آموزش ریاضی
ارزیابی و بررسی تطبیقی نقش ریاضیات در آموزش معماری دردانشگاه‌های داخل و خارج از کشور

الهام محمدزاده چیانه؛ حسین سلطان زاده

دوره 12، شماره 4 ، مهر 1397، ، صفحه 289-301

https://doi.org/10.22061/jte.2018.2994.1762

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش معماری به منظور توانمند نمودن دانشجویان جهت خلق فضاهایی سه بعدی برای فعالیت­های بشری و یا فراهم آوری محیطی بهتر برای جوامع بشری است. امروزه طیف وسیعی از فعالیت­های گوناگون در عرصه­های مهارت، صناعت، خلاقیت، دانش، معرفت و حکمت، تحت عنوان کلی «آموزش معماری» در مدرسه­های معماری جریان دارد. به طور معمول ...  بیشتر