فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مهشید ترکمان اسدی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 237-249

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.2799.1718

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تدریس، یادگیری و پژوهش‌های مربوطه تاثیرگذار بوده‌است. هدف پژوهش حاضر ، مطالعه نظام‌مند و ارائه ترکیبی از پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه جایگاه و نقش فاوا در فرآیند یاددهی– یادگیری بود. روش پژوهش، کیفی و به شیوه سنتز پژوهی انجام شد.منابع پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا 2016 با روشی نظام‌مند انتخاب، واکاوی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
2. طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کارکنان

مجتبی باغدارنیا؛ اقدسی احقر؛ امینه احمدی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 291-308

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3219.1820

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فاوا برای کارکنان است. جهت طراحی، تدوین و ساخت ابزار پژوهش با استفاده از مصاحبه و تحلیل کیفی مولفه هایی شامل مفاهیم پایه فناوری اطلاعات، بکارگیری رایانه، واژه پرداز، صفحات گسترده، پایگاه داده، ارائه مطلب و اینترنت استخراج شده است. و براساس مولفه های فوق پرسشنامه ای با 35 گویه تنظیم گردیده ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
3. راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند

اکبر سلیمانگلی؛ علی اکبر دولتی؛ علی اکبر امین بیدختی

دوره 11، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.630

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی راه­کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند استان سمنان انجام شد. روش انجام این پژوهش از نوع روش­های تحقیق آمیخته اکتشافی است که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کمی انجام ‌شده است. در بخش کیفی پژوهش، با 6 مورد مصاحبه عمیق با متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات ...  بیشتر

شایستگی حرفه ای معلمان
4. مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری

فرهاد سراجی؛ معصومه رستمی

دوره 11، شماره 1 ، زمستان 1395، ، صفحه 63-72

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.610

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسة صلاحیت­های تدریس مبتنی بر فناوری در  دبیران متوسطه هوشمند و عادی شهر همدان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعة آماری آن  437 دبیر زن دورة اول متوسطة شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393 بود. با استفادة از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 103 نفر مدارس هوشمند و 102 نفر از مدارس عادی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
5. بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان

مهدی رجبی خوزانی؛ زهرا دریکوندی؛ حمید رضاییان

دوره 9، شماره 3 ، تابستان 1394، ، صفحه 201-211

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.352

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دوره­های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان فنی­وحرفه­ای شهر اصفهان انجام گرفته است. روش پژوهش به صورت شبه­آزمایشی بر روی کارآموزان این مرکز است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارآموزانی است، که به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات فنی­وحرفه­ای شهر اصفهان مراجعه می­کردند. ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
6. موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه

نعمت اله عزیزی؛ انور شاهمحمدی؛ هادی نقدی

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1392، ، صفحه 33-44

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.108

چکیده
  چکیده: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع موجود در اجرا و برگزاری دورههای آموزش از راه دور در مدارس راهنمایی و متوسطه استان کردستان و همچنین ارائه راهکارهایی برای بهبود این دورهها بوده است. برای نیل به چنین هدفی و به عنوان یک مطالعه توصیفی، از رویکرد کیفی استفاده شده- است. مشارکت کنندگان در این مطالعه مشتمل بر 7 نفر مدیر و 14 نفر معلم بودند ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
7. شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمد آتشک؛ پریسا ماه زاده

دوره 5، شماره 1 ، زمستان 1389، ، صفحه 29-36

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.310

چکیده
  کارکردهای متعدد و متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی سازمان­ها و از جمله نظام آموزشی را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده­اند؛ اما به نظر می­رسد آن چنان که شایسته است فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی مورد استفاده معلمان قرار نمی­گیرد؛ از این رو  هدف پژوهش توصیفی حاضر، شناسایی و رتبه بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده ...  بیشتر