کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مقالات: 7
2. طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کارکنان

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 291-308

مجتبی باغدارنیا؛ قدسی احقر؛ امینه احمدی


3. راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 183-196

اکبر سلیمانگلی؛ علی اکبر دولتی؛ علی اکبر امین بیدختی


5. بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 299-309

مهدی رجبی خوزانی؛ زهرا دریکوندی؛ حمید رضاییان