فصلنامه علمی
فناوری آموزش- تربیت معلم
1. اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی درانگیزش تحصیلی دانش آموزان با نارسایی ذهنی

محمد قاسمی ارگنه؛ سعید پورروستایی اردکانی؛ علیرضا محسنی؛ روح الله فتح آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4980.2147

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر  بازیگونه سازی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی انجام شده است. روش پژوهش از نوع تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود که بدین منظور از جامعه آماری دانش‌آموزان استثنایی با نارسایی ذهنی استان کرمانشاه ، تعداد 32 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
2. تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی-پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران

محمد علیزاده جمال؛ احمد شاهورانی؛ علی ایرانمنش؛ ابوالفضل تهرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4990.2148

چکیده
  در این پژوهش، هدف اصلی بررسی تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی-پداگوژیکی و فناورانه(TPACK) بر تغییر باورهای دبیران دوره متوسطه در خصوص میزان به کارگیری از نرم افزارهای آموزش ریاضی در فرآیند تدریس بوده است. پژوهشگر برای مشاهده تغییر باورهای دبیران پیش و پس از اجرای آموزش کارگاهی به شیوه نرم افزاری، از روش نیمه تجربی دو گروهی با پیش ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
3. مطالعه‌ای پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی

افسانه حبیبی آذر؛ جواد کیهان؛ بهنام طالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6046.2326

چکیده
  پیشینه و اهداف: پژوهش­های انجام شده در موضوع کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت­های کلاس درس، نشان داده است که تلاش­های صورت گرفته و هزینه­های کلان مصرف شده در راستای توانمندسازی مهارت‌های رایانه­ای معلمان، نتوانسته است تحولات مورد نظر را در نقش و فعالیت معلمان در مدارس ایجاد کند. از این­رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه­ی ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
4. بررسی مهارت های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز

غلامحسین رحیمی دوست؛ فریبا موسوی؛ امیر مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5366.2214

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه اینترنت نقش پررنگی در تمام ابعاد زندگی بشر پیدا کرده است و همه جنبه های فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته بیش از 82 درصد از جمعیت ایران تا سال 1398 از اینترنت استفاده می کنند. اینترنت به عنوان یک رسانه جذاب و فراگیر بر بخش های اقتصادی و مالی، اداری، ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و علمی ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
5. بررسی راه‌کارهای کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت

صادق نصری؛ عبدالحسین کرم‌پور؛ مهرداد پیروزنیا

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1395، ، صفحه 247-261

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.542

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی راه‌های کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت در دانشگاه شهید رجایی بوده است. این تحقیق یک تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی است و چون در نهایت پیشنهادهای کاربردی ارائه خواهد نمود در دسته­ی تحقیقات کاربردی قرار دارد. برای این منظور 5 شاخص نیازسنجی آموزشی، تدوین اهداف‌ و محتوای آموزشی، راهبردهای یاددهی - یادگیری، شرایط ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
6. بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها

فرهاد سراجی؛ رضا موحدی؛ منیر سیاحت خواه

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 245-257

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.10

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه­های مجازی ایران با مهارت­های تدریس در این دوره­هاست. مدرسان مجازی برای تدریس اثربخش در محیط مجازی به مهارت های متنوعی نیاز دارند که با توجه به ویژگی­های این محیط، غالبا با مهارت­های تدریس در محیط حضوری تفاوت دارند. در این پژوهش مدل واسطه الکترونیکی سالمن (2004) به عنوان مدل ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
7. نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان

فروزان ده باشی شریف؛ بهمن زندی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ سید محمد ضیاءحسینی؛ احمد علی پور

دوره 6، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.207

چکیده
  : آشنایی مدرسان زبان خارجی با کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش زبان می­تواند نقش بزرگی در بهبود آموزش زبان خارجی در سطح دانشگاه­های کشور ایفا کند. در مقاله حاضر میزان شناخت مدرسان آموزش زبان خارجی، در استفاده از فناوری اطلاعات در رشته آموزشی خود، دیدگاه آنها نسبت به امکانات موجود در محل خدمتشان و میزان آمادگی ذهنی استادان زبان برای ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
8. بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس

علیرضا ذاکری؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ هادی افرایی؛ شهناز زنگوئی

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، ، صفحه 73-79

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.218

چکیده
  در سال­های اخیر استفاده از فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس به شدت در حال گسترش است. پژوهش حاضر به بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر سبزوار می­باشد که 330 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. این ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
9. بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات

محسن آیتی؛ مریم رستمی

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، ، صفحه 41-48

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.215

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی بهره‏گیری معلمان علوم مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر بیرجند در سال 1389 از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس طبقه‏بندی یونسکو (سطوح ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) انجام شده است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه پژوهش 217 نفر دبیران علوم (شامل رشته‏های زیست، ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
10. طراحی یک سامانه توصیه‌گر ترکیبی دوره‌های آموزشی براساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی

محمد درزی؛ مهدی حسینی؛ علی‌اصغر لیایی؛ زهرا مرادی‌منش؛ حبیب‌اله اصغری

دوره 5، شماره 1 ، زمستان 1389، ، صفحه 15-27

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.309

چکیده
  در این پژوهش، ابتدا دو مورد از چالش‌های پیش‌ روی شرکت‌های کوچک و متوسط در نیازسنجی و برنامه­ریزی آموزشی مورد بررسی قرار می­گیرد و مسأله انتخاب دوره‌های آموزشی و مهارتی مناسب تشریح می­شود. سپس در جهت شناسایی نیازهای آموزشی شرکت­ها و برنامه­ریزی دوره­های آموزشی مناسب، سیستمی برای پیشنهاد دوره‌های آموزشی با استفاده از ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
11. شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمد آتشک؛ پریسا ماه زاده

دوره 5، شماره 1 ، زمستان 1389، ، صفحه 29-36

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2010.310

چکیده
  کارکردهای متعدد و متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی سازمان­ها و از جمله نظام آموزشی را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده­اند؛ اما به نظر می­رسد آن چنان که شایسته است فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی مورد استفاده معلمان قرار نمی­گیرد؛ از این رو  هدف پژوهش توصیفی حاضر، شناسایی و رتبه بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده ...  بیشتر