فصلنامه علمی
محیط یادگیری
1. مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی

حمیدرضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ زهرا صدوقی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 139-152

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6146.2341

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف غایی در تعلیم و تربیت، رشد و بالندگی متعلمین است. توجه به معماری محیط آموزشی که متناسب با اهداف عالیه نظام آموزشی باشد دغدغه معماران این حوزه است. در این پژوهش با اتکاء به نظر اندیشمندان اسلامی در حوزه علوم قرآنی، آموزه های برگرفته شده از قرآن کریم و مؤلفه‌ها یا متغیرهای بسترساز عامل کمال آفرینی استخراج گردید. این ...  بیشتر

روانشناسی فناوری آموزش
2. هنجارسنجی، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش شادکامی در میان دانشجویان

بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 355-367

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4503.2080

چکیده
  پیشینه و اهداف: شادی بالاترین سطح عاطفه­ی مثبت است. شادی از نظر عصب­شناختی به‌وسیله‌ی کاهش سریع سرعت شلیک عصبی فعال می­شود. رهایی از درد جسمی، رهایی از نگرانی­ها، حل کردن مسئله‌ای دشوار، و پیروز شدن در رقابتی اضطراب‌انگیز نمونه­ی الگوی کاهش برانگیختگی عصب­شناختی شادی است. گریز از عوامل استرس‌زا و دوری از مواجهه با تغییرات ...  بیشتر

آموزش فنی حرفه ای
3. اعتلای روند آموزش فنی‌حرفه ای در ایران

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات؛ راضیه علی دهی راوندی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 74-86

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3579.1899

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش­های فنی­حرفه­ای، نقش مهمی را در توسعه اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار، استفاده­ی بهینه از فرصت­ها و افزایش کارایی در اقتصاد جامعه بر عهده دارد. لذا افراد پس از به دست آوردن دانش و مهارت­های تخصصی در زمینه­های مختلف می­توانند در شغل­های مناسب به فعالیت بپردازند و به عنوان کارآفرین پاسخگوی نیاز ...  بیشتر

محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
4. بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقای کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی

محمدصادق طاهر طلوع دل؛ زینت امینی فر

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 271-279

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.549

چکیده
  ویژگی‌های کالبدی مدارس ازجمله مباحث مهم در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری است. شرایط نامناسب محیط مدارس و عدم هماهنگی بنا با محیط اطراف لزوم توجه به مسائل آسایش محیطی را دوچندان می­نماید. پژوهش حاضر با هدف بازشناسانی معیارهای آسایش محیطی و ارائه راه­کارهایی برای ارتقای کیفی کالبد مدارس مبتنی بر بهبود یادگیری دانش­آموزان، انجام ...  بیشتر