موضوعات = علوم تربیتی
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

جواد ایمانی؛ مهدی باقری؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


2. تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان

دوره 14، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 409-421

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی


5. تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان

دوره 14، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 433-445

علی دیناروند؛ زینب گلزاری