فصلنامه علمی
فناوری آموزش- یادگیری تلفیقی
ارائه الگوی مفهومی تربیت هنری فناورانه برای پرورش مهارت‏های موردنیاز افراد در قرن 21

زهره کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22061/tej.2024.10045.2931

چکیده
  پیشینه و اهداف: انسان‏ها، در قرن 21 با چالش‏های متعددی مواجه هستند که برای غلبه بر آن‏ها باید مهارت‏هایی را کسب کنند. برخی از ابزارها مانند هنر و فناوری، قابلیت‏های منحصر به فردی برای تربیت ایجاد می‏کنند که از آن‌ها می‏توان برای رویارویی با چالش‏های قرن 21 استفاده کرد. هدف از این مقاله، تشریح رویکرد تربیت هنری فناورانه ...  بیشتر

فناوری آموزش- یادگیری تلفیقی
طراحی الگوی نظام یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه: تبیین ابعاد و مؤلفه‌ها

عاطفه غفرانی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ محمد علی شاه حسینی؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1402، ، صفحه 881-902

https://doi.org/10.22061/tej.2023.9854.2908

چکیده
  پیشینه و اهداف: رویکرد یادگیری ترکیبی به معنای به‌کارگیری محیط یادگیری چهره به چهره همراه با ظرفیت‌های محیط الکترونیکی، شناخته می‌شود. این رویکرد، به دلیل مزایای چشمگیری که با جبران معایب دو محیط یادگیری حضوری و الکترونیکی به همراه دارد، بیش از 15 سال است توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اما امروزه، پس از شیوع اپیدمی کووید 19 ...  بیشتر

فناوری آموزش- یادگیری تلفیقی
چارچوب کل نگر برای ارزشیابی تلفیق فاوا در برنامه‌درسی دوره ابتدایی: یافته‌های پژوهش ترکیبی

عباس حسینی؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری؛ فرهاد سراجی

دوره 17، شماره 3 ، تیر 1402، ، صفحه 655-670

https://doi.org/10.22061/tej.2023.9533.2859

چکیده
  پیشینه و اهداف: مأموریت نظام آموزش وپرورش تبدیل دانش­ آموزان به‌عنوان شهروندان جامعه اطلاعاتی، متناسب با تحولات فناورانه است که بتوانند در آموزش، از امکانات و بسترهای به‌وجود آمده برای راهبری و هدایت فعالیت‌های روزمره و حل مسائل گوناگون به نحو مقتضی بهره گیرند. نظام آموزشی ایران با تدوین«سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» ...  بیشتر