فصلنامه علمی
آموزش علوم
یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر

محمد کبودوند؛ ایوب اسماعیل پور؛ عابد بدریان؛ محمد شمس اسفندآبادی

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1389، ، صفحه 277-285

https://doi.org/10.22061/tej.2010.320

چکیده
  این مقاله به بررسی یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین با استفاده از زمینه‌های کاربردی لیزر در صنایع و مهندسی پزشکی می‌پردازد. این. روش در تدریس فیزیک، شیمی و زیست شناسی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی کاربرد داشته ودر حد امکانات مدارس و در نظام آموزشی ایران قابل اجرا است. روش تحقیق شبه تجربی و اطلاعات آن توسط آزمون عینی چهار گزینه‌ای ...  بیشتر