فصلنامه علمی
آموزش الکترونیکی
اثر ادراک از ادغام ICT در فرایند آموزش بر پذیرش و کاربردICT در یادگیری: نقش واسطه‌ای باورها، نگرش و نیت کاربرد ICT دانشجویان

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ مهدیه السادات حسینی زیدآباد؛ الهام محمودآبادی

دوره 16، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 307-322

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2022.7779.2574

چکیده
  پیشینه و اهداف: شواهد پژوهشی نشان می­دهد فناوری به‌طور مؤثری در کلاس­های درس به‌کار برده نمی­شود و اساتید زیادی هستند که احساس می­کنند آمادگی به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را ندارند. این واقعیت یک اعلام خطر برای اساتید است؛ زیرا کاربرد فناوری در کلاس درس به‌طور بی­صدا و خاموش بر فرایندها و پیامدهای آموزشی تأثیر ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM)

امیرهوشنگ نظرپوری؛ غلامعلی طبرسا

دوره 9، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 33-40

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.251

چکیده
  یادگیری الکترونیکی به طور کلی به شیوه­هایی اشاره دارد که از مطالب آموزشی الکترونیک استفاده می­کند. این تحقیق با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­های استان لرستان که با آموزش الکترونیکی و سیستم­های یادگیری الکترونیکی آشنایی داشته­اند انجام شده است.  با توجه به حجم ...  بیشتر