فصلنامه علمی
اموزش مجازی و الکترونیکی
1. اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار

حسین رنگ‌آور؛ سعید خجسته خسرو

دوره 10، شماره 1 ، پاییز 1394، ، صفحه 13-22

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی (طراحی فرآورده‌های چوبی) و کارگاهی- عملی (فنآوری تولید فرآورده‌های چوبی) رشته مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ- سازه‌های چوبی با نیازهای صنعت و بازار کار فارغ‌التحصیلان این رشته بود. جامعه آماری این تحقیق فارغ‌التحصیلان این رشته در دانشگاه تربیت دبیر شهید ...  بیشتر

2. نقش تکنولوژی در یادگیری ریاضی

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور؛ فاطمه ولی نژاد ترکمانی

دوره 5، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 265-272

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر تکنولوژی در یادگیری ریاضی از دو کلاس دانش آموزان دختر دوره پیش- دانشگاهی ریاضی و فیزیک شهر ترکمنچای، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان کنترل انتخاب شدند. مبحث گراف کتاب ریاضیات گسسته به گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار آموزشی نیوگراف که نوعی نرم افزار تعاملی پویا است، و به گروه کنترل بدون استفاده ...  بیشتر