فصلنامه علمی
معماری
1. بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان

هادی کشمیری؛ خاطره سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4160.2012

چکیده
  احساس رضایت از محیط یکی از آرزوهای بشر بوده، به‌عبارتی احساس رضایت، یک مفهوم آرمانی است که زمینه مناسبی را برای توانمند‌‌سازی افراد و اجتماعی نمودن آن‌ها در جهت مشارکت و دخالت در امور مربوط به خود و در نهایت زمینه توسعه اجتماعی فراهم می‌کند. در پژوهش حاضر، بررسی نحوه ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان مد نظر ...  بیشتر

مدیریت
2. مدیریت نام تجاری در آموزش عالی : تاثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی (معیار هویت نام تجاری دانشگاه)

اصغر زمانی؛ مهتاب پورآتشی؛ سیما قجربیگی

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 91-98

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2835.1727

چکیده
  هویت نام تجاری دانشگاه و تصویر ذهنی مثبت یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دانشگاها در سراسر دنیا می باشد. به همین دلیل، این مقاله به مطالعه مدیریت نام تجاری در آموزش عالی و بررسی ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی در آموزش عالی پرداخته است. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است و جامعه آماری در این پژوهش کلیه ...  بیشتر

جامعه شناسی فناوری آموزش
3. بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما

حمیدرضا آراسته؛ یاسین سعیدی

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1395، ، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.541

چکیده
  تدوین پایان­نامه یکی از مهم­ترین بخش­های آموزش در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما انجام شد. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه­ی آماری را کلیه دانشجویان دکتری ورودی سال تحصیلی 92-91 و 93-92 دختر و پسر رشته‌های ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
4. میزان رعایت ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی در تدوین و طراحی دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها

زهرا شریفی؛ احمد رضا نصر؛ امیرحسن منجمی

دوره 6، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 195-206

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله بررسی میزان تحقق ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی دوره  در تدوین و طراحی دروس و دوره‌های مجازی در دانشگاه‌های ایران، از دیدگاه دانشجویان است. معیارهای تدوین و طراحی دروس و دوره‌های مجازی در پنج مقوله بررسی شده که به دلیل گستردگی مطالب در این مقاله فقط دو مقوله مذکور در عنوان مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. ...  بیشتر

شایستگی حرفه ای معلمان
5. تأثیر آموزش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضای هیأت علمی

حسین صفرزاده؛ محمود احمدی شریف؛ علیرضا ذاکری

دوره 5، شماره 1 ، زمستان 1389، ، صفحه 135-142

چکیده
  سرمایه اجتماعی به عنوان منابع و پاداش­هایی که افراد از طریق روابط اجتماعی به دست می­آورند، در چند دهه گذشته مقبولیت گسترده­ای یافته است، ولی تحقیقات چندانی در ارتباط با تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی صورت نگرفته است. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه­های دولتی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
6. بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی

امین رضا کمالیان؛ امیر فاضل

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، ، صفحه 13-27

چکیده
  در جهان پرشتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان یک ابزار کسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین روند رو به رشدی دست اندرکاران را ملزم به اعمال روش­های علمی و منطقی در اجرا، ارزیابی و مدیریت پروژه­های یادگیری الکترونیکی می­نماید. از روش­های پیرو عقل و منطق در یادگیری الکترونیکی امکان سنجی و بررسی پیش نیازها، ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
7. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مراکز دانشگاهی

لطیفه پورمحمدباقر؛ الهه پور محمد باقر

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1387، ، صفحه 67-75

چکیده
  آنچه مسلم است، دنیای کنونی در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتاب زدگی تاریخ به لحاظ تغییرات  مختلف می باشد. سیستم های آموزشی در یک جامعه و به تبع آن دانشگاه، قادر نخواهند بود همچون جزیره ای خود را منفک از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعالات گسترده­ی بین المللی در دهکده­ی جهانی بدانند، زیرا جامعه­ آموزشی ...  بیشتر