کلیدواژه‌ها = آموزش ضمن خدمت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی راه‌کارهای کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 347-361

صادق نصری؛ عبدالحسین کرم‌پور؛ مهرداد پیروزنیا


3. تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن

دوره 7، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 55-63

سجاد رکاب اسلامی زاده؛ فرزانه نوروزی لرکی؛ صادق نصری