نویسنده = علی رجب زاده قطری
تعداد مقالات: 2
1. تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1397

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری


2. شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

دوره 14، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 167-177

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری