نویسنده = نسیم اصغری
تعداد مقالات: 2
1. ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرحواره های پیش نیاز دانش آموزان پایه ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی


2. بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 831-843

فاطمه زهرا حیدری؛ نسیم اصغری