فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی‌و مهندسی، دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران

چکیده

مدارس به عنوان اولین پایگاه رسمی و هدفمند تربیتی و آموزشی با شیوه‌های مدیریتی و از پیش تعیین شده نقش مهمی در شناسایی استعدادهای فردی دارد. استعدادهایی که اگر به درستی شناسایی شوند، می توانند مسیر درستی از اهداف در آینده فردی با تکیه بر هوش افراد باشند. تکیه بر هوش‌های چندگانه از موضوعاتی است که می‌تواند با طراحی مدارس در هم آمیخته شود و با تکیه بر دانش‌آموز محوری به شکوفایی خلاقیت‌ها در دانش‌آموزان بیانجامد، روشی که در آن هیچ دو دانش‌آموزی در شرایط برابر قرار نمی‌گیرند و آنها هستند که چگونگی نوع یادگیری را با فعالیت‌های خود تعیین می‌کنند. در واقع در این نوع از طراحی مدارس، معلم محوری به دانش‌آموز محوری تبدیل می‌شود. ا‌ین پژوهش با استفاده از داده‌های موجود از منابع علمی و پژوهشی داخلی، خارجی و مطالعات میدانی، به مقایسه جایگاه نظریه هوش‌های چندگانه در معماری مدارس غرب و ایران پرداخته است و بر این باور است که انعطاف در نوع آموزش با توجه به نوع طراحی مدارس در ایران که خطی، با کلاس های بسته و یک شکل است؛ بسیار ناچیز می‌باشد و در مقایسه با طراحی مدارس در غرب فاقد خصوصیات در برگیرنده هوش‌های چندگانه گاردنر است. این در حالیست که طراحی مدارس در غرب با شیوه‌های کلاس‌های باز و پویا درصدد انگیزش انواع مختلفی از هوش می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Architectural design of schools with an emphasis on the motivation of Gardner's multiple intelligences

نویسندگان [English]

  • P. Hessari
  • A. Mohtasham
  • A. Farzandost

Faculty of Technical and Engineering, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran

چکیده [English]

Schools, as the first formal and targeted educational and training center with predetermined managerial and managerial methods, play an important role in identifying individual talents. Talents that, if properly identified, can be the right path to the goals of a person's future by relying on intelligence. Relying on multiple intelligences is one of the themes that can be combined with the design of schools and relying on a pivotal student to flourish creativity in students, a way in which none of the two students are in the same conditions, and who are the type of learning with Their activities are determined. In fact, in this type of school design, the teacher becomes a pivotal student. This study, using available data from domestic and foreign scientific and research resources and field studies, compares the position of the theory of multiple intelligences in the architecture of the schools of west and Iran, and believes that the flexibility in the type of education according to the type of school design in Iran, which is linear, with closed classes and one form, is negligible, and compared to the design of schools in the West, the lack of features includes Gardner's multiple intelligences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gardner
  • Multiple intelligence
  • Architecture
  • School design
  • Pivotal student