کلیدواژه‌ها = سازنده گرایی
تعداد مقالات: 2
1. شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی

دوره 14، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 189-198

زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور


2. کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 727-744

مریم یوسفی؛ علیرضا عصاره؛ علی حسینی‌خواه