فصلنامه علمی
اموزش مجازی و الکترونیکی
1. اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار

حسین رنگ‌آور؛ سعید خجسته خسرو

دوره 10، شماره 1 ، پاییز 1394، ، صفحه 13-22

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی (طراحی فرآورده‌های چوبی) و کارگاهی- عملی (فنآوری تولید فرآورده‌های چوبی) رشته مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ- سازه‌های چوبی با نیازهای صنعت و بازار کار فارغ‌التحصیلان این رشته بود. جامعه آماری این تحقیق فارغ‌التحصیلان این رشته در دانشگاه تربیت دبیر شهید ...  بیشتر