کلیدواژه‌ها = کسر
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی‌های چندگانه: فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسر‌ها

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 13-23

فرزانه نوروزی لرکی؛ شهرناز بخشعلی زاده؛ زینب قربانی سی سخت