نویسنده = روشن احمدی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 115-126

روشن احمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج