نویسنده = حسن ختن لو
تعداد مقالات: 2
2. ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار

دوره 7، شماره 3، بهار 1392، صفحه 221-228

حسن ختن لو؛ الهام باتمانقلیچی