فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

10.22061/tej.2014.99

چکیده

چکیده: شواهد حاکی از آن است که همه ساله در جهان حوادث ناگواری برای کارگران صنایع رخ می­دهد که این امر خسارت­های فراوانی به همراه دارد. از آن جایی که اهداف آموزشی مشخص و مدونی برای ایمنی و بهداشت کار در صنایع وجود ندارد، هدف تحقیق توصیفی (پیمایشی) حاضر، شناسایی و رتبه­بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع است. ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق پرسش­نامه محقق ساخته­ دارای طیف 5 درجه­ای لیکرت بود که روایی محتوایی آن به تأیید متخصصان امر رسید و دارای پایایی قابل قبولی است. پرسش­نامه مذکور میان 50 نفر از متخصصان و مطلعین کلیدی که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند، توزیع گردید و نتایج با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای و آزمون فریدمن تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که اهدافی چون رعایت بهداشت و نظافت محیط کار، به­دست آوردن شناخت عمومی در زمینه مفاهیم ایمنی و بهداشت و تعاریف آسیب­ها در محیط کار، ایجاد و افزایش دقت و هوشیاری افراد در فرایند تولید به منظور تشخیص عوامل مخاطره­آمیز و سپس توقف یا جلوگیری از بروز خطرات، افزایش دانش و آگاهی، مهارت­ها، توانایی فردی و شناخت روش­ها در جهت کاهش و یا جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار، ایجاد مسئولیت پذیری و افزایش انگیزه در افراد جهت پیش­گیری از خسارات مالی و جانی، ایجاد محیطی سالم، آرام و بدون استرس برای انجام کار جهت تسریع فرایند رشد و توسعه اقتصادی، پذیرش نظم در کار و تبعیت از قوانین، ارتقای سطح سلامت کارکنان و تأمین عالی­ترین درجه ممکن وضع جسمی، روانی و اجتماعی آنها در محیط کار، آشنایی با وسایل حفاظت فردی و اهمیت کاربرد آن در صنعت دارای بالاترین اولویت بود. همچنین اهداف شناخت و کاربرد مصارف مختلف آب در صنایع، آشنایی با وسایل، تجهیزات و سازه­های استاندارد و به­ کارگیری صحیح آنها دارای کمترین اولویت از نظر مطلعین بود. همچنین نتایج تحلیل­ها نشان داد که تمامی موضوعات مورد نظر معنادار بوده ­است و موضوعات حوادث کار و مواد خطرناک و نظم و مسئولیت­پذیری دارای بیشترین توافق و وسایل و تجهیزات آتش­نشانی دارای کمترین توافق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify and Rank the Goals of Occupational Safety and Health Education in Industries

نویسندگان [English]

  • Mahkameh Hosseini 1
  • Mohammad Atashak 2

1 Azad University

2 President Deputy Strategic Planning and Control

چکیده [English]

Abstract: The purpose of this descriptive research was to identify and rank the  education goals of occupational safety and health in industries, for this purpose a questionnaire was prepared by researcher and were distributed among 50 informed and experts person of industry who were selected purposive sampling, then by using of single sample t-test and Friedman, significance of each question and field was evaluated, the results indicate that the goals such as safety and workplace hygiene, to gain general cognition about safety and health concepts and occupational accidents, creation and increase the accuracy and alertness in process of production  in order to recognize the risk factors and then stop and prevent risk , to increase knowledge, skills, individual abilities have the highest priority and according to informed people recognize and different uses of water in industries,  familiarity with tools and equipment and structures and correct using them have the low priority, also the analysis showed that all the fields are significant but the occupational accident , hazardous materials, discipline and responsibility have most agreement and equipment and fire have least agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identify and Rank the Goals of Occupational Safety and Health Education in Industries