فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی عمران و معماری، دانشکده فنی ‌و مهندسی، دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران

3 دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: با جهانی‌شدن و قرارگیری در مسیر جریان‌های فکری گوناگون، طراحی معماری به عنوان عاملی تأثیرگذار و تأثیرپذیر دچار تغییر در فرآیند شده است. معماری مدارس با توجه به تحولات نظام آموزشی و نیازهای فزاینده‌ دانش‌آموزان با توجه به ارتباطات و یکسو‌شدن جریان‌‌های فکری در دنیا، نیازمند تغییر اجباری است، در حقیقت فراگیر‌ بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام آموزشی را تحت‌تأثیر خود قرار داده و محیط آموزشی باید به‌طور مداوم خود را با پیشرفت‌ها و تغییرات دنیای امروز هماهنگ ‌سازد. در این صورت است که می‌تواند افرادی توانا و دارای شایستگی‌های کافی برای نیازمندی‌های جهان پیش­رو و آینده تربیت نماید. در واقع سیاست آموزشی به­طور مداوم در واکنش به تحقیقات جدید در مورد چگونگی آماده­سازی دانش­آموزان برای یک دنیای به سرعت در حال تغییر، در حال برنامه‌ریزی است. انعطاف­پذیری به عنوان یک نتیجه جهانی‌سازی در معماری شناخته می­شود. لزوم به تغییرات با توجه به گوناگونی نیازها و خواسته­ها، در معماری مدارس به دلیل تنوع استفاده­کنندگان دارای اهمیت است. فضاهای انعطاف­پذیر دارای قابلیت­های پذیرش بیشتری از سمت عموم مخاطبین به دلیل نوع کاربری آن می­باشند. در این پژوهش، روند تحول افکار در بین افراد در بحث جهانی‌سازی با هدف مشخص شدن لزوم تحولات سیستم آموزشی، تحلیل چگونگی تغییر سیستم آموزشی و نیاز به مدارس انعطاف‌پذیر، بیان ویژگی‌های انعطاف‌پذیر مدارس و همچنین قابلیت‌های آن، در حقیقت، هدف درک لازمه تغییر مدارس کشور به شیوه‌ای عملی با به­روزسانی رویکردهای­های آموزشی توسط طراحی معماری مدارس است.
روش‌ها‌: این پژوهش با روشی تحلیلی- کاربردی با فرض این موضوع که انعطاف­پذیری می‌تواند رویکردهای آموزشی را به­روزرسانی کند و بالعکس، سعی دارد رابطه‌ میان معماری و رویکردهای آموزشی را با انعطاف­پذیری دریابد. برای این کار از مطالعات کتابخانه­ای کتب و مقالات استفاده می‌کند.
یافته‌ها: در این راستا  ضابطه سیستم پلان آزاد، فضاهای یادگیری انعطاف‌پذیر، مبلمان منعطف، تطابق‌پذیری از طریق دیوارهای متحرک و فضاهای عمومی انعطاف‌پذیر، راهکار عملی شدن انعطاف­پذیری است که می­توانند باعث این به روزرسانی در رویکردهای آموزشی مدارس باشند.
نتیجه ­گیری: معماری به ‌مثابه‌ یک هدایت‌گر در امر طراحی می‌تواند فرآیند طراحی را از بستن نطفه طرح تا زایش، برنامه‌ریزی کند. پس باید نگرش به معماری همزمان به‌ صورت رفت و برگشتی در کل و جزء باشد. معماری مدرسه یکی از پارامترهای مؤثر تربیتی و آموزشی در امر تعلیم و تربیت نوین به­شمار می­رود و همان‌گونه که صاحبان اندیشه در بررسی مسائل آموزشی همواره عوامل گوناگون هم­چون خانواده، معلم، مدیریت آموزشی و ... را به‌عنوان عوامل مؤثر در فرآیند یادگیری مورد تأکید قرار می‌دهند؛ معماری یا فضای فیزیکی مدرسه نیز در این میان به‌ عنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان ایفای نقش می‌کند.
در دنیایی با چنین تغییرات سریع و در روزگاری که دانش به عنوان ابزاری قوی در جهت توسعه و حتی بقای اجتماعی می­باشد؛ انعطاف­پذیری حلقه مشترک بین معماری و رویکردهای آموزشی است، که معماری می­تواند به کمک انعطاف‌پذیری رویکردهای مورد نیاز آموزشی در دنیای جدید را به­روز کند. انعطاف­ذیری به عنوان راهکار در دو صورت در آموزش تأثیرگذار است: به­روزنمودن رویکرد آموزشی به کمک معماری و ابداع در طرح معماری توسط رویکردهای آموزشی جدید. فضای آموزش بر خلاقیت دانش­آموزان مؤثر است. هرچه طراحی خلاقانه­تر باشد، ذهن دانش­آموز بارورتر گشته و نیاز به بالابردن سطوح آموزشی بیشتر حس می­گردد و این روند به سمت بی‌نهایت قابلیت تکرار دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Flexibility methods in update of architecture and school educational approaches

نویسندگان [English]

  • M. Zandieh 1
  • P. Hessai 2
  • A. Zandieh 3

1 Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran

2 Faculty of Technical and Engineering, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran

3 Shahid Motahari University, Tehran, Iran

چکیده [English]

پیشینه و اهداف: با جهانی‌شدن و قرارگیری در مسیر جریان‌های فکری گوناگون، طراحی معماری به عنوان عاملی تأثیرگذار و تأثیرپذیر دچار تغییر در فرآیند شده است. معماری مدارس با توجه به تحولات نظام آموزشی و نیازهای فزاینده‌ دانش‌آموزان با توجه به ارتباطات و یکسو‌شدن جریان‌‌های فکری در دنیا، نیازمند تغییر اجباری است، در حقیقت فراگیر‌ بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام آموزشی را تحت‌تأثیر خود قرار داده و محیط آموزشی باید به‌طور مداوم خود را با پیشرفت‌ها و تغییرات دنیای امروز هماهنگ ‌سازد. در این صورت است که می‌تواند افرادی توانا و دارای شایستگی‌های کافی برای نیازمندی‌های جهان پیش­رو و آینده تربیت نماید. در واقع سیاست آموزشی به­طور مداوم در واکنش به تحقیقات جدید در مورد چگونگی آماده­سازی دانش­آموزان برای یک دنیای به سرعت در حال تغییر، در حال برنامه‌ریزی است. انعطاف­پذیری به عنوان یک نتیجه جهانی‌سازی در معماری شناخته می­شود. لزوم به تغییرات با توجه به گوناگونی نیازها و خواسته­ها، در معماری مدارس به دلیل تنوع استفاده­کنندگان دارای اهمیت است. فضاهای انعطاف­پذیر دارای قابلیت­های پذیرش بیشتری از سمت عموم مخاطبین به دلیل نوع کاربری آن می­باشند. در این پژوهش، روند تحول افکار در بین افراد در بحث جهانی‌سازی با هدف مشخص شدن لزوم تحولات سیستم آموزشی، تحلیل چگونگی تغییر سیستم آموزشی و نیاز به مدارس انعطاف‌پذیر، بیان ویژگی‌های انعطاف‌پذیر مدارس و همچنین قابلیت‌های آن، در حقیقت، هدف درک لازمه تغییر مدارس کشور به شیوه‌ای عملی با به­روزسانی رویکردهای­های آموزشی توسط طراحی معماری مدارس است.
روش‌ها‌: این پژوهش با روشی تحلیلی- کاربردی با فرض این موضوع که انعطاف­پذیری می‌تواند رویکردهای آموزشی را به­روزرسانی کند و بالعکس، سعی دارد رابطه‌ میان معماری و رویکردهای آموزشی را با انعطاف­پذیری دریابد. برای این کار از مطالعات کتابخانه­ای کتب و مقالات استفاده می‌کند.
یافته‌ها: در این راستا  ضابطه سیستم پلان آزاد، فضاهای یادگیری انعطاف‌پذیر، مبلمان منعطف، تطابق‌پذیری از طریق دیوارهای متحرک و فضاهای عمومی انعطاف‌پذیر، راهکار عملی شدن انعطاف­پذیری است که می­توانند باعث این به روزرسانی در رویکردهای آموزشی مدارس باشند.
نتیجه­گیری: معماری به ‌مثابه‌ یک هدایت‌گر در امر طراحی می‌تواند فرآیند طراحی را از بستن نطفه طرح تا زایش، برنامه‌ریزی کند. پس باید نگرش به معماری همزمان به‌ صورت رفت و برگشتی در کل و جزء باشد. معماری مدرسه یکی از پارامترهای مؤثر تربیتی و آموزشی در امر تعلیم و تربیت نوین به­شمار می­رود و همان‌گونه که صاحبان اندیشه در بررسی مسائل آموزشی همواره عوامل گوناگون هم­چون خانواده، معلم، مدیریت آموزشی و ... را به‌عنوان عوامل مؤثر در فرآیند یادگیری مورد تأکید قرار می‌دهند؛ معماری یا فضای فیزیکی مدرسه نیز در این میان به‌ عنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان ایفای نقش می‌کند.
در دنیایی با چنین تغییرات سریع و در روزگاری که دانش به عنوان ابزاری قوی در جهت توسعه و حتی بقای اجتماعی می­باشد؛ انعطاف­پذیری حلقه مشترک بین معماری و رویکردهای آموزشی است، که معماری می­تواند به کمک انعطاف‌پذیری رویکردهای مورد نیاز آموزشی در دنیای جدید را به­روز کند. انعطاف­ذیری به عنوان راهکار در دو صورت در آموزش تأثیرگذار است: به­روزنمودن رویکرد آموزشی به کمک معماری و ابداع در طرح معماری توسط رویکردهای آموزشی جدید. فضای آموزش بر خلاقیت دانش­آموزان مؤثر است. هرچه طراحی خلاقانه­تر باشد، ذهن دانش­آموز بارورتر گشته و نیاز به بالابردن سطوح آموزشی بیشتر حس می­گردد و این روند به سمت بی‌نهایت قابلیت تکرار دارد. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • pedagogical approaches
  • Architecture
  • update
  • Schools

[1] Konings K, Bovill C, Woolner P. Towards an interdisciplinary model of practice for participatory building design in education. European Journal of Education. 2017; 52: 306-317.

[2] Collie R, Martin A. Adaptability: An Important Capacity for Effective Teachers. Journal of Educational Practice and Theory. 2016; 38(1): 27-39.

[3] Till J, Schneider T. Flexible Housing: The Means to The End. Arq. 2005; 9(3/4): 287-296.

[4] Aghilian A. [Translation of Information Age: Economics, Society and Culture (The Trilogy of the emergence of the networking community, the power of identity and the end of the millennium)]. Castells, M. (Author). Tehran: New Design Publications; 2001, Persian.

[5] Afshar Naderi K. From User to Location. Tehran: Architect. 2008; Persian.

[6] Saeedi A. Globalization the countryside. Tehran: Encyclopedia of Urban and Rural Management. 2008; Persian.

[7] Saeedi A. Area. Tehran: Encyclopedia of Urban and Rural Management. 2008; Persian.

[8] Saeedi A. Space and its types. Tehran: Encyclopedia of Urban and Rural Management. 2008; Persian.

[9] Gul Mohammadi A. Globalization: Culture and Identity. Tehran: Neyat Publishing. 2002; Persian.

[10] Ismail M, Moridi S. Globalization Waters. Tehran: Publications of Industrial Management Organization. 2002; Persian.

[11] Saidi A. [Environment, Space and Development A discussion on the necessity of integrated rural-urban development]. Housing and rural environment. 2010; 29(131):  1-10. Persian.

[12] Beiramipour A, Bakhtiar nasrabadi H, Hashemi H. [Postmodern and curriculum reform]. Journal of Modern Educational Approaches. School of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan. 2010; 5(1): 31-64. Persian.

[13] Asefzadeh S. Clinical teaching guide for medical assistants. Qazvin: Qazvin University of Medical Sciences & Health Services. 2010. Persian.

[14] Shabani H. Educational skills. Tehran: Samt. 2015; Persian.

[15] Shaari N, Akbar A. General Psychology. Tehran: University of Iran's Guards. 1975; Persian.

[16] Rauf A. [Learning to learn]. Journal of Educational Technology Development. 1998; 14. Persian.

[17] Khosrowjerdi N, Mahmoudi M. School, a safe house for living and learning to live. Paper presented in the 9th  Symposium on Advances in Science and Technology. Mashhad; 2014.

[18] Attarn M. Globalization, Information Technology and Education. Tehran: Institute of Technology to develop smart schools. 2004; Persian.

[19] Imam Jomee M. Cooperative Learning Definition, Advantages and Obstacles. Teacher's Edition. 2012; Persian.

[20] Shatirian R. Design and architecture of educational spaces. Tehran: Simaye Danesh Publishing. 2008; Persian.

[21] Motlagh M, Behrooznia P. [The Effect of Information and Communication Technology on Urban Development]. Social Sciences Research Journal. 2009; 2. Persian.

[22] Hwa H, Paul J. Examining technology acceptance by school teachers: A longitudinal study, Information & Management. 2001; 41: 227-24.

[23] Irvanian S. Effective architecture. Educational guidance educational magazine. 2010; 1.

[24] Building B. Schools for the future. Designs for Learning Communities. 2002.

[25] Mardomi K, Delshad M. [Flexible learning environment, experienced child world, Variable educational system]. Journal of Iranian Architecture and Urban Development Association. 2010; 1: 109-118. Persian.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image