ارائه مدلی برای طراحی ساختار وبگاه‌های آموزش مجازی به کمک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده:یادگیری الکترونیکی یکی از این راه‌کارهای تأمین آموزش عالی برای متقاضیان آن است که امروزه با توجه به افزایش تقاضا مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با ظهور این رویکرد مراکز آموزشی نوینی به نام دانشگاه مجازی به وجود آمده است که مشابهی از نوع فیزیکی آن، در دنیای مجازی است. در این شیوه آموزشی، وبگاه اولین جبهه­ای است که یادگیرندگان برای تعامل با سامانه آموزشی دانشگاه با آن مواجه می­شوند و بنابراین می­تواند تأثیر به­سزایی در جذب یا روی­گردانی یادگیرندگان داشته باشد. بهبود کیفیت وبگاه­های آموزشی براساس نیاز و معیارهای کاربران تأثیر زیادی در جذب دانشجویان و شخصی سازی خواهد داشت و ایده اصلی این پژوهش را شکل می­دهد. بدین منظور، اقلام محتوایی وبگاه­های دانشگاه­های مجازی براساس خصیصه­های ساختاری این وبگاه­ها رتبه­بندی و الگویی برای آغاز آنها ارائه خواهد شد که این رتبه­بندی خود یک مسأله تصمیم­گیری است. تاپ سیس، یکی از مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره است که به دلیل انعطاف‌پذیری و سهولت کاربرد برای ارزیابی گزینه­ها در این پژوهش انتخاب شده است. برای این منظور ابتدا مفاهیم محتوا و ساختار وبگاه­ها بررسی و سپس فهرستی از اقلام محتوایی و خصیصه­های کیفی وبگاه­های دانشگاه­های مجازی ارائه خواهد شد. سپس از مدل تاپ سیس برای رتبه‌بندی اقلام براساس خصیصه­های کیفی استفاده و در نهایت الگویی برای تدوین ساختار این وبگاه­ها ارائه خواهد شد. الگوی حاصل توسط خبرگان یادگیری الکترونیکی و کاربران وبگاه­های دانشگاه­های الکترونیکی ارزیابی شد و در مجموع 6/98 درصد رضایت خبرگان را با توجه به همه معیارها جلب نمود. این ­الگو می­تواند مبنایی برای طراحی وبگاه­های آموزشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Design of Virtual University’s Website Using Multicriteria Decision Making

نویسندگان [English]

  • A. Asadi
  • Gh. Montazer
Tarbiat Modares Uni.
چکیده [English]

Abstract: To meet the increasing demand for higher education, universities are questing for new ways of delivering education and as a result, e-learning is being implemented more frequently each day, creating new opportunities for both educational institutions and students. Likewise, every online organization, the website of an educational institution is the first interaction tool between the user and the organization and plays an important role in establishing long term relationships with students. To face this strategic issue for virtual universities, this paper focuses on improving website quality based on users’ information and structural needs. By considering that the basic goal of every website is to provide the user with information, first, proper content for a university website from the users’ perspective will be selected, and then a framework for Iranian universities’ websites will be proposed. Selecting proper content items from a website is a selection problem with different criteria influencing the optimal solution. Therefore, in this paper, multicriteria decision making approach is taken toward this selection problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Electronic Learning
  • Educational Website
  • Multicriteria decision making
  • Topsis method