فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران غرب، تهران، ایران

10.22061/tej.2017.685

چکیده

آموزش همواره از مهمترین روش‏های انتقال دانش بوده است. کارایی آموزش به عوامل متعددی همچون سناریوی آموزش (طراحی سناریوی بازی بر اساس استراتژی بٌرد)، شرایط محیطی، نحوة ارتباط با دانش­آموز و نظیر آن ارتباط دارد. آموزگاران در طی تاریخ از ابزارهای مختلفی، از جمله تخته­سیاه، کتاب و فیلم­های آموزشی برای این امر استفاده کرده­اند. پژوهشگران همواره در تلاش بوده­اند تا ابزارهای نوین و با بازدهی بیشتر را برای معلمان طراحی و پیاده­سازی کنند. همراه با توسعة تکنولوژی و پیشرفت علم رباتیک، استفاده از ربات­های اجتماعی مجازی به­عنوان ابزاری کارا برای آموزش مطرح شده است. این مقاله به معرفی و بررسی تأثیر رباتهای اجتماعی مجازی بر بهبود عملکرد شناختی دانش‌آموزان در یک فرایند هوشمندانه به­عنوان یک روش نوپدید پرداخته و با مقایسه کیفی آن با روش‌های سنتی آموزشی و نتایج به دست آمده در آزمایش­های مختلف، توصیه­های ویژه ای را به­عنوان روشی نوین درآموزش ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Virtual Social Robots on Improving Students’ Cognitive Performance on a Vigilance Assignment

نویسندگان [English]

  • A. Meghdari 1
  • M. Alemi 2
  • S. Rezaie Zareie 1

1 Social & Cognitive Robotics Laboratory, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

2 Islamic Azad University, West-Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Instruction has been the most important way of transferring knowledge. Education efficiency is dependent on many different parameters such as education scenario (game scenario designed based on winning strategy), environment condition, the method of interaction with students, etc. Teachers during the history have employed many tools like blackboard, books, and educational videos to achieve this goal. Scientists have always tried to design and develop modern and more efficient tools for teachers. Along with the development of technology and advancement of robotics, employing such social virtual robots as an efficient tool for teaching have been proposed. The aim of this paper is to study the effects of using virtual social robots on students' cognition process through a smart approach and a qualitative comparison of the results with conventional methods. Based on the results obtained from different experiments, one may consider this method as a novel approach in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social robots
  • Education
  • game scenario
  • vigilance assignment
  • winning strategy

[1] https://fa.wikipedia.org/wiki/  ربات انسان‌نما

[2] A. Meghdari, M. Alemi, M. Ghazisaedy, A.R. Taheri, et-al., “Applying robots as teaching assistant in EFL classes at Iranian middle-schools”, Proc. of the 2013 Int. Conference on Education and Modern Educational Technologies, Venice, Italy, pp. 67-73, (2013).

[3] A.R. Taheri, M. Alemi, A. Meghdari, H.R. Pouretemad, et al., “Impact of humanoid social robots on treatment of a pair of Iranian autistic twins”, Proc. of the 7th Int. Conf. on Social Robotics, pp. 623-632. Springer, (2015).

[4] R.H. Wang, A. Sudhama, M. Begum, R. Huq, A. Mihailidis, “Robots to assist daily activities: views of older adults with Alzheimer's disease and their caregivers”, Int. Psychogeriatrics, Vol. 29, No. 1:67, (2017).

[5] M. Alemi, A. Meghdari, M. Ghazisaedy, “The impact of social robotics on L2 Learners’anxiety and attitude in English vocabulary acquisition”, Int. J. of Social Robotics, Vol. 7, No. 4, pp. 523–535, (2015).

[6] https://fa.wikipedia.org/wiki/  هوش

[7] https://fa.wikipedia.org/wiki/   نظریه_بازی‌ها

[8] http://www.parsnaz.ir/16-unique-characteristics- of-clever-people.html

[9] D.T. Allemang, Machine Computation with Finite Games, M. Sc. Thesis, Cambridge University, (1984).

[10] J.H. Convey, On Numbers and Games, London and New York: Academic Press, (1976).

[11] R.B. Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press, p. 1., (1991).

[12] Rasmusen, E., Games and Information: AnIntroduction to Game Theory, 4th ed., Wiley, (2007).

[13] E.W. Adams, D.C. Benson, “Nim-type games”, Carnegie Inst. Tech. Report 13, (1956[DR1] ).

[14] T.H. Cormen, Introduction to Algorithms, 3rd Ed., MIT Press, (2009).

[15] http://www.algorithmha.ir/images/020_01.jpg

[1]http://old.jamnews.ir/Images/News/Smal_Pic/13- 1391/IMAGE634732079016288129.jpg

[16] M. Alemi, A. Meghdari, M. Ghazisaedy, “Employing humanoid robots for teaching English language in Iranian junior High-Schools”, Int. J. of Humanoid Robotics, Vol. 11, No. 3, doi: 10.1142/S0219843614500224, (2014).

[17] M. Alemi, A. Meghdari, M. Ghazisaedy, “The impact of social robotics on L2 learners’ anxiety and attitude in English vocabulary acquisition”, Int. J. of Social Robotics, Vol. 7, No. 4, pp. 523-535, doi: 10.1007/s12369-015-0286-y, (2015).

[18] M. Alemi, A. Ghanbarzadeh, A. Meghdari, L. Jafari Moghadam, “Clinical application of a humanoid robot in pediatric cancer interventions”, Int. J. of Social Robotics, Vol. 8, No. 5, pp. 743-759, (2016).