شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 استادیار، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مهندسی معماری، مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

چکیده

 یکی از مهم­ترین اقدامات در برنامه­ریزی طراحی فضاهای آموزشی توجه به ایمنی فیزیکی این فضاها، بخصوص در مدارس ابتدایی است. به همین لحاظ اولویت اول در طراحی، امنیت کودک است و بعد از آن توجه به انعطاف­پذیر بودن محیط و ابزار، تا به کودک مجال تخیل­پردازی بدهد. این پژوهش با هدف بررسی اهمیت امنیت فیزیکی و شناسایی متغیرهای محیطی ایجاد امنیت در فضاهای آموزشی به منظور دستیابی به مطلوبیت بیشتر فضا انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر بدین‌گونه است که در مرحله نخست مبانی ­نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه­ای تدوین و تهیه گردید، که بر اساس نتایج حاصل از تحقیق شکل گرفته بودند. در مرحلة بعد برای آزمون فرضیات تحقیق، مطالعات میدانی و مصاحبه­ای روی 8 مدرسه ابتدایی شهر رشت انجام شد و طی دو مرحله توزیع پرسش­نامه، نتایج مورد نیاز استخراج و تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته‌ها نشان داد که پاسخ­دهندگان عوامل بسیاری از قبیل مکان­یابی صحیح مدارس، نحوة دسترسی، حریم­های عملکردی مدارس و غیره را در ایجاد امنیت فضاهای آموزشی دارای اهمیت ویژه­ای برشمردند، این در حالیست که سطح امنیت کالبدی در مدارس مذکور متوسط بوده ‌است، حال آن­که ایجاد امنیت فیزیکی سبب ارتقای مطلوبیت فضاهای آموزشی گردیده و افزایش میزان یادگیری کودکان را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of effective variables on physical safety in elementary school

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Azemati 1
  • Saeid Norouzian- Maleki 2
  • Narjes Khan vali 3
1 Associate Professor,, School of Architecture and Urban Planning,, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Assistant Professor,, Faculty of Architecture and Urban Planning,, Shahid Beheshti University
3 Master Student, Architectural Engineering, College of Deylaman Lahijan
چکیده [English]

One of the most important steps in planning the design of educational facilities, is attention to the physical safety of these spaces, especially in elementary schools. For this reason, the priority in the designing  is safety of the child and then due to the flexibility of the environment and tools, to give the child's chance of imagination. This study aimed to evaluate the importance of physical security and safety, environmental variables that creates safety in the educational spaces, in order to achieve a more favorable atmosphere has been done. In case study examples, solutions can be found to solve the problem in schools and in planning for the future, measures to promote safety in our schools. The research study, so that in the first phase, the theoretical research gathered through library studies, that was based on the results of the research. In the next step is to test hypotheses, field studies and interviews have been done on 8 elementary schools in Rasht, and the questionnaires were distributed in two stages, the required results gathered and analyzed. The findings showed that for respondents so many factors such as correct location of schools, access, privacy and security in the performance of schools and educational facilities described have special significance, despite the fact that is, the level of security in schools body was moderate, however, physical security, enhancing the utility of educational facilities and increase children's learning outcomes will follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical security
  • education environment
  • safe schools
  • environmental variables
  • incident