فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

10.22061/tej.2015.349

چکیده

در این مقاله به ارائه یک نرم­افزار جهت آموزش الفبا و اشکال به دانش­آموزان نابینا از طریق یک ربات هپتیکی(فنتوم) پرداخته ­شده است. با استفاده از این فناوری مربی می­تواند با فشردن کلیدهای تعریف شده­ای از صفحه کلید، حروف و اشکال مختلف را روی یک لوح مجازی ایجاد کند. پس از ایجاد هر حرف یا شکل کاربر نابینا قادر است، از طریق ربات هپتیکی و به کمک نیروی ایجاد شده در آن، سطح لوح و حروف و اشکال را احساس کرده و در مسیر حروف و یا اشکال حرکت کند. این روش بر روی تعدادی از دانش­آموز یک مدرسه نابینایان آزموده شده و نتایج آن در مقاله گزارش داده شده است. نتایج نشان دهنده سودمندی محیط مجازی به عنوان یک وسیله کمک آموزشی نابینایان از نظر هزینه و زمان یادگیری است. به طوری که نتایج نشان می­دهد یک دانش­آموزان نابینا با بهره هوشی متوسط­ حداکثر با 15 مرتبه تکرار روی لوح مجازی، به طریقه رسم شکل یا حرف پی برده و پس از آن قادر است با قلم آن حرف یا شکل را روی کاغذ ترسیم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using Virtual Reality Technology and a Haptic Robot for Teaching Blind Students

نویسندگان [English]

  • S. Hossein khani 1
  • M. ArbabTafti 2
  • Gh. Payganeh 2

1 Mechatronics Department, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Mechanics,Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

A virtual reality platform is presented for teaching simple shapes and alphabetic letters to blind students. By using this technology the teacher could be able to present special letters and shapes on a virtual plate. A virtual plate displays shapes and letters that the blind user can “feel” using a haptic robot that display force from the computer to him/her. This method has been tested in a blind school and the result presented in a paper. Results showed that the virtual environment is a useful educational tool for blind students in case of money and time. As the results showed a blind student with a an average IQ can learn the letter or shape by up to 15 times of repetition and after that he/she can write or draw the shape or letter on the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Reality
  • Haptic
  • Haptic Robot
  • Blind Student's Teaching