کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بسیاری از فارغ­التحصیلان دانشگاه­ها، در حوزه کاری خود موفق عمل نمی­کنند؛ که یکی از دلایل آن نداشتن انگیزه تحصیلی و رضایت دانشجویان از شیوه­های تدریس، در دوران تحصیل آنهاست. بنابراین یافتن راهکارهای مؤثر در جهت افزایش انگیزه تحصیلی و رضایت دانشجویان از شیوه­های تدریس از مهم­ترین اولویت­های آموزشی به شمار می­آید. هدف از انجام این تحقیق تعیین تأثیر استفاده از قابلیت­های ابزار کاریکاتور در آموزش بر انگیزه تحصیلی و رضایت دانشجویان از شیوه تدریس بود. بنابراین، دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز یزد به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. 19 دانشجو در برنامه یادگیری به کمک کاریکاتور از طریق پاورپوینت و درس­نامه و 18 دانشجو در برنامه آموزش مبتنی بر سخنرانی شرکت کردند و درس «ایستایی» موضوع «مقاومت سازه­های فلزی» با دو رویکرد آموزشی مورد نظر به اجرا درآمد. تخصیص  کلاس­ها به برنامه­های آموزشی به صورت تصادفی انجام شد. داده­ها با استفاده از فرم کوتاه شده پرسش­نامه استاندارد انگیزه تحصیلی مک اینرنی و سینکلایر در مراحل پیش از آزمون و پس از آزمون جمع­آوری شد. همچنین چند پرسش مستقیم از دانشجویان در مورد رضایت کلی از برنامه­های آموزشی، بعد از اجرای برنامه­ها در گروه­ها جمع­آوری شد و با استفاده از آزمون­های تی، ویل کاکسون و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در مقایسه با آموزش به روش سخنرانی، آموزش به کمک تصاویر کاریکاتوری موجب افزایش انگیزه تحصیلی و رضایت دانشجویان از روش تدریس گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Educational Function of Caricature and its Effect on the Students’ Educational Motivation and Satisfaction

نویسندگان [English]

  • A. Mahmoudabadi
  • H. Nadimi
ShahidBeheshti Uni.
چکیده [English]

Preserving the students’ educational motivation and satisfaction of teaching methods has a considerable influence on their educational success. Therefore, finding effective strategies to enhance students’ educational motivation and satisfaction of teaching methods is considered as one of the most important educational priorities. The purpose of this study is to investigate the effect of utilizing the capabilities of caricature on the students’ educational motivation and satisfaction of the teaching methods. The participants were the students of Yazd Payame Noor University. Nineteen students participated in the learning program utilizing caricature through textbook and PowerPoint slides and 18 students took part in the instructional program based on the lecture. The course of “consistency” with the subject of “strength of the metal structures” was taught using the two mentioned approaches. The classes were randomly assigned to these educational programs. The data were collected in the two stages of pretest and posttest using the summarized version of Mac Innerni and Sinclaire standard questionnaire of educational motivation. Moreover, after the treatment, the students were asked several direct questions about their overall satisfaction from the educational programs. The data were analyzed using t-test, Wilcoxon and Mann-Whitney statistical tests. The findings indicated that comparing the two approaches, teaching with utilization of caricature can enhance the students’ educational motivation and satisfaction of the teaching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caricature
  • Teaching with the Utilization of Caricature
  • Teaching through Lecture
  • Educational Motivation
  • Satisfaction from Teaching Methods