بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نویسندگان

1 مدرس، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

یکی از مسائلی که موجب بالا رفتن سطح بهداشت در جامعه می­گردد، میزان تحصیلات افراد است.  امروزه افزایش سطح سواد و کثرت دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور را شاهد هستیم. بخشی از این دانشجویان در رشته­های دبیری مشغول به تحصیل هستند و در ارتباط مستقیم با دانش­آموزان خواهند بود. از این نظر سلامت معلمان و دانش­آموزان که قشر عظیمی از افراد جامعه را شامل می­شوند و در عین حال به دلیل نقش مهم معلمان در امر آگاهی دادن در سطوح مختلف تحصیلات متوسطه و اثرات آن در جامعه، نقش آموزش مسائل بهداشتی در سطح دانشگاهی به دانشجویان رشته­های دبیری اهمیت   ویژه­ای دارد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی یکی از دانشگاه­هایی است که رسالت تربیت دبیران آینده کشور را به عهده دارد. یکی از دروس در این دوره برای رشته­های دبیری درس بهداشت و محیط زیست است. این پژوهش درصدد برآمده تا در ابعاد مختلف تأثیر این درس بر دانشجویان رشته­های دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برسی نماید. داده­های این پژوهش نشان می­دهد که دانشجویان با تناسب و کافی بودن مباحث بیماری­های جسمانی، روانی، مباحث مربوط به اعتیاد، تغذیه و مسائل زیست­محیطی موافق بوده­اند. در ضمن، آنان با تأثیر گذراندن این درس بر ارتقای باورهای بهداشتی کاملا موافق بوده­اند. دانشجویان در مورد توانمندی­های مدرس در تمام موارد مورد بررسی کاملا موافق بوده­اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the Role of Health and Environment Course on Shahid Rajaee Teacher Training University Students' Attitude toward Health and Environment

نویسندگان [English]

  • S. Shayegah 1
  • F. Fazeli 2
1 1Teacher, Environment Department, Faculty of Sciences, Srttu. Uni
2 Assistant Prof., Environment Department, Faculty of Sciences
چکیده [English]

One of the factors that can promote health in the society is level of education. Nowadays the number of students and education level of them at tertiary level is increasing. Some of these students' major in teaching and will be dealing with students at elementary and secondary levels. Teachers and students constitute the majority of the society. Teachers play a major role in promoting health awareness of all students and the society. Hence, teachers and students’ health are significant. Then it follows that the role of health education for teacher-trainees are twice as important. Shahid Rajaee Teacher Training University is one of the universities which is tiring the future teachers. Our University offers the course of Health and Environment. The present study aims at investigating the role of this course on students' attitude toward health and environment. Then results show that students believe that the content of this course in terms of physical and psychological illness, addiction, nutrition and environmental issues are helpful. Moreover, the respondent agrees with the effectiveness of this course in promoting health beliefs, health behaviors and positive attitude toward observing health norms. The students also agree with the teacher's ability in all the covered teaching contents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Environment
  • Nutrition
  • Attitude changes
  • SRTTU Students