نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏ های علوم انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

2 مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت آموزش کارآفرینی و نیازسنجی آموزشکارآفرینی دررشته‌های علوم انسانی  با توزیع 97 پرسشنامه بین دانشجویان و 36 پرسشنامه بین استادان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد  تقریباً در همه رشته‏های علوم انسانی دانشگاه ، وضعیت آموزش کارآفرینی چه از دید دانشجویان و چه از دید استادان دارای وضعیت نامناسبی است. در حقیقت مواد، محتوا و برنامه‏های فرعی علمی آموزشی و حتی شیوه‏های تدریس در رشته‏های علوم انسانی در انتقال مفاهیم کارآفرینی و کسب‏وکار به دانشجویان وضعیت مناسبی ندارند. همچنین از نظر استادان رشته‏های علوم انسانی دانشگاه، گنجاندن موضوعات آموزشی چون: مبانی کسب‏وکار، طرح کسب‏وکار، ارتباطات، مدیریت و سازمان، قوانین و مقررات حقوقی و تجاری، حسابداری، مدیریت مالی، کسب‏وکار الکترونیک، تأسیس کسب‏وکار، بازاریابی، مدیریت استراتژیک، کسب‏وکار بین‏الملل، مهارت‏های کارآفرینی، به عنوان یک واحد علمی-آموزشی در واحدهای درسی دانشجویان، برای گسترش دانش و مهارت کارآفرینی و افزایش آگاهی کارآفرینانه دانشجویان لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Needs Assessment of Entrepreneurship knowledge and Skill Education a Comparative Approach in Different Fields of Humanities

نویسندگان [English]

  • S. Safari 1
  • M. Samiazadeh 2
1 Faculty of Humanities, Shahed Uni. Tehran
2 Department of Entrepreneurship, Uni. of Tehran
چکیده [English]

This study aimed to identify the status of entrepreneurship education and entrepreneurial training needs assessment of Humanities. Two types of questionnaires were designed and distributed among 97 students and 36 professors in order to collect the information. Results showed that almost all students and professors of Humanities believe that entrepreneurship educations leave much to be desired. In fact, materials, content and teaching methods are not appropriate to convey the concepts of entrepreneurship and business to students. Professors of Humanities also believe that incorporating concepts such as fundamentals of business, business planning, communications, organization and management, legal and commercial regulations, accounting, financial management, e-business, launching a business, marketing, strategic management, international business, and entrepreneurial skills as an academic training courses in the syllabus is key to improve the students' entrepreneurial knowledge and skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational needs Assessment
  • Entrepreneurship Education
  • Entrepreneurship Knowledge
  • Entrepreneurship Skill
  • Humanities