فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی برق - قدرت، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،

2 دانشکده برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 مهندسی برق - قدرت، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

توجه به برنامه ها و روش های آموزش در دو دهه اخیر، نشان می دهد که ایجاد وسایل کمک آموزشی یکی از ارکان مهم آموزش فراگیر محور است. یکی از وسایل کمک آموزشی در مهندسی قدرت، استفاده از نرم افزارهای کاربردی مطالعات سیستم قدرت از قبیل شبیه-ساز دیجتالی شبکه های الکتریکی (DIgSILENT)، نرم افزار سیستم های قدرت (PSCAD/EMTDC) و شبیه ساز مطلب (SIMULINK/ MATLAB) است که استفاده از آنها به تفهیم مباحث اصلی مهندسی قدرت کمک کرده و امکان آموزش گروهی دانشجویان را در کلاس فراهم کند. این مقاله به قابلیت ها و کاربردهای خاص هر یک از این نرم افزارها در مطالعه و آموزش مباحث مختلف مهندسی قدرت اشاره می کند. در طی این تحقیق با ارائه و آموزش مثال هایی از مباحث مختلف مهندسی قدرت توسط این نرم-افزارها، به موثر بودن نرم افزارهای یاد شده به عنوان وسایل کمک آموزشی در این رشته پرداخته شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد استفاده از این نرم افزارها، به مدرسین امکان انتقال مفاهیم را به صورت عمقی و کاربردی به فراگیران می دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application Soft Ware’s in Electrical-Power Engineering Education

نویسندگان [English]

  • A Aref 1
  • A. Motie 2
  • A. Daman Khorshid 3

1 SRTTU.

2 SRTTU, Uni.

3 SRTTU, Uni.

چکیده [English]

Paying attention to the programs and education methods shows that make assistant educational tools is one of the main base in extensional education in recently two decades. one of the assistant educational tools in Power Engineering is use soft ware study Power Systems consist Digital Simulator for Electrical Network (DIgSILENT)، Power System Computer Aided Design (PSCAD/EMTDC) and SIMULINK/ MATLAB that use of them assisted to understand main power engineering discussions and supply probability education group students in the classroom. This paper refers to the some special capabilities and applications from one of the soft ware in the study and education different discussions Power Engineering. In this research whit presentation and education examples from different Power Engineering discussions by this soft ware have been showen influence them such as assistant educational tools in field. The results showed that use from these soft ware makes since transfer useful and deep to the students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Power Engineering
  • Software
  • Simulation