فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه،دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهران،ایران

2 گروه سازه،دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهران،ایران

3 مربی،گروه سازه، دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی،تهران،ایران

چکیده

استفاده از پانلهای پیش ساخته یک از روشهای نوین احداث بنا می باشد که اخیرا در ساخت دیوارهای داخلی و خارجی، باربر و جداکننده و نیز به عنوان کف طبقات در ساخت و ساز کاربری دارند.این سیستم شامل دو لایه شبکه مفتول جوش شده می باشد که در دو سوی یک لایه پلی استایرن قرار داده شده و توسط برش گیرهایی به یکدیگر متصل می شوند. در مرحله بعد روی این مفتولها بتن شاتکریتی پاشیده شده و سپس سطح پرداخت می شود. کاربرد پانلهای 3D با توجه به اهمیت سبک سازی، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف سوخت در حال افزایش می باشد.  در این مقاله  سیستم ترکیبی قاب فولادی و پانلهای سبک پیش ساخته در حالت فاصله دار با قاب تحت بارگذاری سیکلی  مورد تحلیل عددی و آزمایشگاهی قرار گرفته است. ستونهای قابهای مورد استفاده 2IPE120 و تیرها IPE120 می باشد و دیوار دارای ارتفاع 120 سانتیمتر ، عرض 64 سانتیمتر و ضخامت 14 سانتیمتر می باشد که دولایه بتن به ضخامت 4 سانتیمتر و یک لایه پلی استایرن به ضخامت 6 سانتیمتر را شامل می گردد. تحلیل عددی به کمک نرم افزار Perform انجام شده است و در مرحله بعد شکل پذیری حاصل از تحلیل عددی و آزمایشگاهی  با هم مقایسه می شود. ترکیب سیستم پانل 3D با قاب خمشی باعث افزایش سختی و مقاومت جانبی سازه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of seismic behavior of steel frame combined with lightweight prefabricated panels under reciprocating load

نویسندگان [English]

  • M.Z Kabir 1
  • A. Abrisham Foroushan Asl 2
  • M. Khan alipour 3

1 Department of Structures, Faculty of Civil Engineering and Environment, Amir Kabir University of Technology,Tehran,Iran

2 Department of Structures, Faculty of Civil Engineering and Environment, Amir Kabir University of Technology,Tehran,Iran

3 Instructor, Structural Department, Faculty of Civil Engineering, Khajeh Nasir Tusi University of Technology,Tehran,Iran

چکیده [English]

The use of prefabricated panels is one of the new methods of building construction, which has recently been used in the construction of interior and exterior walls, loaders and separators, as well as flooring in construction. This system includes two layers of welded wire mesh. On both sides, a layer of polystyrene is placed and connected to each other by cutters. In the next step, shotcrete concrete is sprayed on these wires and then the surface is polished. The use of 3D panels is increasing due to the importance of lightening, optimizing and saving fuel consumption. In this paper, the combined system of steel frame and lightweight prefabricated panels in the distance from the frame under cyclic loading is analyzed numerically and laboratory. The columns of the frames used are 2IPE120 and the beams are IPE120 and the wall has a height of 120 cm, a width of 64 cm and a thickness of 14 cm, which includes two layers of concrete with a thickness of 4 cm and a layer of polystyrene with a thickness of 6 cm. Numerical analysis is performed with the help of Perform software and in the next step, the formability obtained from numerical and laboratory analysis is compared. Combining a 3D panel system with a bending frame will increase the stiffness and lateral strength of the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel bending frame
  • lightweight prefabricated wall
  • cyclic loading
  • ductility
  • numerical and laboratory inspection

[1] Einea, A., Salmon D. , Fogarasi, G.J, Culp.T.D. and Todros, M.K, "State – of - the – Art of Precast Concrete Sandwich Panel" PCI Journal, November – December 1991. [2] Einea, A., Salmon T D. , Culp.T.D. and Todros, M.K, "A New Structurally and Thermally Efficient Precast Sandwich Panel System", PCI Journal, July – August 1994. [3] Uang, C., "Establishing R (or Rw) and Cd Factors for Building Seismic Provisions", ASCE (Journal of Structural Engineering), Vol 117, January 1991.   . [ ﻣﺆدﻳﺎن،م 4] ،   ﻃﺮح ﻟﺮزه ای ﺳﺎزه ﻫﺎ     اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮﺗﻮﻧﮕـﺎر، ، ﭘـﺎﻳﻴﺰ 1380.  [5] "Perform 3D User's Manual", Computers and Structures Inc, Berkeley, California, USA, 2006.