فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش، کیش، ایران

2 گروه معماری، دانشکده مهندسی معمارى و شهرسازى، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران

3 گروه معماری، دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى، دانشگاه پیام نور تهران،تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: یکی از عوامل محوری در تدریس، آموزش و یادگیری معماری، محتوا و برنامه آموزشی آنهاست. به­ نظر می­رسد آموزش معماری ایران در عدم تطابق با نیازهای جامعه و مسائل جاری آن، فراموشی ارزش­های فرهنگ ایرانی و فقدان پژوهش­های بنیادین و کاربردی روبروست و منجر به رونق گرایش به شیوه­ی زندگی، هنجارها و فرهنگ غرب شده است. یکی از علت­های اساس این تمایل، پیوستگی آموزش رسمی و امروزی به شیوه­ی آموزشی مدارس فرانسوی (مدرسه هنرهای زیبای پاریس و اکادمی سلطنتی هنرها) ، آلمانی (آموزش پلی تکنیک، آموزش مهندسی و مدارس مهارتی)، انگلیسی (آموزش حرفه­ای و تجربی) و آمریکایی (آموزش تلفیقی) بوده است. شکل­گیری و رشد اولیه­ی مدارس معماری ایران  برآمده از وارادات مستقیم شیوه­های آموزشی فرنگی به ایران بود. پس از انقلاب اسلامی نیز اگرچه تلاش­هایی برای یافتن الگویی بومی صورت گرفت ولی نتوانست گسترش یابد. در دهه­های اخیر هم تنوع و پیشرفت­های چشمگیر آموزشی در مدارس امریکایی- انگلیسی و اروپایی آموزش معماری در مدارس ایرانی را مقهور خود کرده است. اگرچه پژوهش­های مختلفی در حوزه­ی آموزش معماری در ایران انجام شده است اما کمتر به حوزه­ی روح زمان پرداخته­اند.
هدف از پژوهش حاضر همگامی با درون­زایی از جامعه و بستر اجتماعی، رهیافت­های جهانی و نیازهای جامعه، بازیابی و برساختن الگوهای کارآمد نظری و عملی است که برای شرایط و بستر ایران مناسب باشد. بررسی موضوع با تأکید بر تأثیرپذیری روند آموزش معماری از روح زمانه که از حوزه­ی ادبیات و فلسفه­ی هگلی به معماری وارد شده است، به تبیین مؤلفه‌های سه­گانه­ی آن شامل (یک) دیالکتیک، (دو) تفکر انتقادی و (سه) به­روز رسانی می­پردازد، سپس ارزیابی برنامه­های آموزشی نسبت به این مولفه­های صورت گرفته است.
روش‌ها:پژوهش حاضر مقطعی و از نوع کاربردی است. روش تحقیق، براساس راهبرد کیفی و تحلیل محتوای آشکار پیام­های موجود درسرفصل­ها، با رویکرد استدلال منطقی به تحلیل محتوای برنامه درسی نه دانشگاه برتر دنیا که منتخب ارزیابی­های معتبر با محوریت مفهوم روح زمان می­پردازد. عامل جغرافیایی و سهم پراکندگی آن در هر قاره یکی از ملاک انتخاب نمونه­ها بوده است. تحلیل­های آمار توصیفی زمینه­ی رسیدن به یافته­های پژوهش  و نتیجه­گیری­های آن است.
یافته‌ها: این پژوهش نشان داده است که دانشگاه دلفت در دو حوزه دروس تاریخ و نظریه با سی و پنج درصد و در حوزه فن­آوری تقریبا با سی و دو درصد، بیشترین آمار این بخش و دانشگاه ماساچوست تقریبا با پنجاه و دو درصد سهم بخش طراحی، پیشتاز است و در حوزه دروس بینارشته­ای دانشگاه­های کالیفرنیا با حدود سی و پنج درصد از دروس در این زمینه از سایرین متمایزند و جالب اینکه برنامه درسی ایران سهم معنادار در رقابت میان دانشگاه­های جهان را بدست نیاورده است.
نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می­دهد روح زمان فراروندگی مسائل روز، تاریخ و فرهنگ است که از درون جامعه برگرفته می­شود؛ اگرچه مدل­های آموزشی متنوعی هست و بسیاری از این مدل­ها کاربردهای اختصاصی و مناسب خود را دارند؛ ولی تغییرپذیری، آزادی طراحی و انتخاب برنامه­ی آموزشی و انعطاف­پذیری آن، تفکر انتقادی و بازتعریف مسأله در روند آموزشی و شبیه­سازی وضعیت­های زمینه­ای، محلی و بومی نقشی محوری در روح زمان در آموزش معماری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Architecture Curriculum Content based on Zeitgeist

نویسندگان [English]

  • s. Dashtgerd 1
  • K. Bazrafkan 2
  • H. Jahanbakhsh 3

1 Architecture Department, Islamic Azad University Kish International Branch, Kish, Iran

2 Architecture Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University Center Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Architecture Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

learning architecture. It seems that the mismatch with the needs and current problems of society, forgetting the values of Iranian culture and the lack of basic and applied research, has led architectural education in Iran to a developing trend towards the West lifestyles, norms and Culture. One of the main intention to western education model in architecture is that the modern learning and formal education of architecture in Iran born by the importing of French model (Ecole des Beaux-Arts in Paris and French Royal Academy), German model (Poly technical education, engineering learning and training Schools), English model (practical and experimental learning) and American model (combinational learning). Architectural education in Iran starting by applying French model; and after Islamic Republic revolution in 1979, if some schools and agents attempt to defining local model (Iranian and Islamic pattern) in architectural education but their models cannot developed through different architectural schools. In the last decades development of Anglo- American architectural education models impress all parties in it.  Even though there are many researches concentrate on architectural education in contemporary Iran, but almost none of them focus on Zeitgeist.
Interdisciplinary and its synchronicity with global approaches and the needs of society and social context, to recover and making efficient models are the aim of this study  in both, which is suitable for Iran’s situation and Context. This study emphasizes the impact of the architectural education process in relation to the zeitgeist- which is derived from Hegelian literature and philosophy- and explaining its triple components which is dialectic, critical thinking, and updating in education. Finally, the educational programs evaluation has been done by testing these components.
Materials and Methods: The present study is a cross-sectional and applied research. The research methodology was based on qualitative method and content analysis. In research process, the contents of the curriculum of the nine top universities -which is selected in valid ranking and geographical and continental distribution- in the world were analyzed by focusing on Zeitgeist’s concept. Statistical descriptive analysis is the approach to findings and its conclusion.
Findings: This study showed that Delft University in two fields of history and theory courses with thirty five percent  and in the field of technology with approximately thirty two percent, and the Massachusetts University with approximately  fifty two percent share in the design department are leading. In interdisciplinary courses, California universities are distinguished from others by about thirty five of the courses. Interestingly, Iran's curriculum has not achieved a significant share in the competition among the world's universities.
Conclusion: This research showed that current problems, historical and cultural transcendence is equal to Zeitgeist, which is derived from our society. Although there are a variety of educational models and applied in specific and appropriate educating cases, in all of them some features have a key role to approach the Zeitgeist including changeability, program and design electivity, flexibility in learning curriculum, critical thinking, problem redefining in teaching approaches, and situations simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • educational model
  • curriculum content
  • concept of updates

[1] Soleimani S. [The Effect of Multimedia and Interactive on Improving the Quality of Structural Engineering Training in Architecture]. Scientific Journal of the Iranian Scientific Society of Architecture and Urban Planning. 2013; 5: 75-87. Persian.

 [2] Maleki H. Basics Curriculum. Samt Press; 2007. Persian.

 [3] Entesari N. [An Investigation of the Architectural Role in Urban Design, Case Study: Modern Learning Spaces]. Urban Managemen. 2015; 40: 107-140. Persian.

 [4] Luka I. [Design Thinking in Pedagogy]. Journal of Education Culture and Society. 2014; 2: 63-74.

 [5] Gorji Mahalabani Y. [Today’s Architecture Education and Future Concerns]. Journal of Technology of Education. 2010, 4(3): 223-234. Persian.

 [6] Alalhesabi M.  Norouzian Maleki S. [Experience of Design Education in Schools of Architecture]. Journal of Technology of Education. 2009; 3(4); 323-336. Persian.

 [7] Karimi Moshaver M. [Relation between Learning Styles and Student Performance in Architecture Design Studios Bagh-e Nazar]. 2012; 9(20): 3-12. Persian.

 [8] Mahmoodi AS. [Challenges of Architectural Design Education in Iran]. Honar-haye-Ziba. 2002; 12: 70-79. Persian.

 [9] Hojjat AS. Tradition and Innovation in Architecture Education. [Dissertation]. University of Tehran; 2000. Persian.

 [10] Ahmadi B. The Treatise of History; an Investigation into History Hermeneutics. Tehran: Markaz e Nashr. 1998. Persian.

 [11] Quirix W.  Suleman N. [Transformation and Continuity of Architecture in Kaduna City, Nigeria, From 1900 – 2000]. American Research Institute for Policy Development. 2015; 3(1): 139.

 [12] Durmus S. [Change and Transformation in Architecture: On the Concept of Zeitgeist]. Global Built Environment Review. 2012; 8(1): 23-36.

 [13] Yaspers K. The Idea of University. The Translation of the Parsa. Tehran: Phoenix; 1959. Persian.

 [14] Shahidi M S, Bemanian MR, Yalpanian M. [The Role of Research in the Education Process of Architecture Design]. Hoviat e Shahr. 2008; 2(2): 81-92. Persian.

[15] Cunningham A. [Notes on Education and Research Around]. The Journal of Architecture. 2005; 10(4); 415-441.

 [16] Farivarsadri GA. [Critical View on Pedagogical Dimension of Introductory Design in Architectural Education]. AEE. 2001; 1-11.

 [17] Eslami Gh, Mandgari A.  Architecture Education and Architecture Training. Proceedings of the Contemplation of Spirituality and Art Education. Daneshgah e Honar. 2017. Persian.

 [18] Nadimi H. [Apprenticeship Method, a Second View]. Honar-ha-ye Ziba. 2011; 44: 27-36. Persian.

 [19] Anderson T, Wiley D. (Eds.). Flexible Pedagogy, Flexible Practice. AU Press; 2011.

 [20] Esfandiari AH, Dibaj Q. [Comparing the Comparative Historical Pattern of Progress with the Necessity of the Emergence of the Phenomenon of "Modern History, Hegel Art" in the Course of Contemporary]. Honar e Tatbighi. 2013; 3: 45-35. Persian.

[21] Talebzadeh H, Haji A. [Similar Study of Educational Philosophy and Hegel and the Philosophy for Children Program]. 2017; (P4c): 5-24. Persian.

 [22] Memarian Gh, Taqrlarjardi Q, HamzaNejad M. [Recognition of the historical-evolutionary educational method of the Moraturi School in the Design Workshop of Residential Complexes]. Journal of Technology Education. 2013; 6(3): 255-243. Persian.

 [23] Moussavi F. The Function Of Style. Actar, Harvard University Graduate School of Design; 2014.

[24] Jormaka K, Sherer O,  Kohlmann D.  Architectural Design Methods. [Translator, Bazrafkan, K]Tehran: Islamic Azad University, Central Tehran; 2011.

[25] Wu YW, Weng KH. [Using an Analogical Thinking Model as an Instructional Tool to Improve Student Cognitive Ability in Architecture Design Learning Process]. International Journal of Technology and Design Education. 2012; 23(4): 1017–1035.

 [26] Wu YW, Weng KH, Young LM. [A Concept Transformation Learning Model for Architectural Design Learning Process]. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 2016; 12(5): 1189-1197.

 [27] DeHaan R L, [Teaching Creativity and Inventive Problem Solving in Science CBE].Life Sciences Education. 2009; 8: 172–181.

 [28] Utaberta  etc. [Upgrading education Architecture by redefining Critique Session in Design Studio]. ScienceDirect. 2013: 42-47.

 [29] Hopkins J. Critics' Forum. Landscape Design. 1994.

[30] King K, Frick T. Transforming Education: Case Studies in Systems Thinking. [Dissertation]. School of Education, Indiana University Bloomington; 1999.

 [31] Saqafi M. [A Comprehensive Model Compound for Architecture: a Combination of In-Person and Virtual Environment of Learning]. Journal of Technology Education. 2016;9(4): 263-253. Persian.

[32] Azizi Sh. Designing an Architectural Education Model in Iran Using System Thinking to Increase Effectiveness. [Dossertation]. Islamic Azad University, Science and Research Branch; 2008. Persian.

 [33] Azizi, Sh.[The Necessity of a Flexible System of Architecture Education in Response to Global and Native Sustainability Challenges]. Hoviyat e Shahr. 2011; 5(7): 52-43. Persian.

[34] Nesbit K. The Theory of Postmodernism in Architecture. [The translation of the Shirazi, M.]. Tehran, 2007. Persian.

 [35] Alalhesabi M, Norouzian Maleki Sa. [Architectural Design Training Experience in Schools]. Journal of Technology Education; 2009,3(4), 336-323.  Persian.