الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده:برای بررسی الگوی روابط ساختاری میان متغیرهای ادراک از محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی، تعداد 500 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر کرمان در رشته‌های ریاضی- فیزیک و علوم تجربی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش­نامه اداراک از محیط کلاس (فراسر و همکاران،1996) پرسش­نامه اهداف پیشرفت (میگلی و همکاران،2000) پرسش­نامه تفکر تأملی (کمبر و همکاران2000) و نمره آزمون پایانی درس ریاضی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتیجه تحلیل آماری نشان داد که داده­ها با مدل پیشنهادی فان (2008) برازش نداشت. با کنترل مفروضه ثابت ماندن واریانس مانده‌ها، الگوی جدیدی به­دست آمد که برازش داده‌ها با آن الگو درحد مطلوب بود. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد اثر درگیری دانش‌آموزان با تکالیف (میزان شرکت، علاقه و توجه به فعالیت­های کلاسی و بررسی درستی مطالب جدید) بر گرایش به عملکرد مستقیم و معنادار است. درگیری با تکالیف و فعالیت­های کلاسی تنها مؤلفه‌ای است که بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان اثر مستقیم دارد. اثرات اهداف گرایش به تسلط بر فهمیدن و تفکر انتقادی وگرایش به عملکرد بر عمل عادی (خودکار و بدون تأمل) مستقیم و معنادار است. همچنین، اثرات جهت­گیری وظیفه‌مدار بر تأمل و عمل عادی مستقیم و معنادار است. در حالی‌که انسجام گروهی (همبستگی دانش‌آموزان) بر اجتناب از عملکرد به‌طور مستقیم اثر می‌گذارد. به‌طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه‌های ادراک از محیط کلاس، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی اثر می‌گذارد. با وجود این برای قضاوت دقیق‌تر درباره‌ نقش میانجی اهداف پیشرفت و تفکر تأملی در تعیین رابطه­ میان محیط کلاس و عملکرد تحصیلی، به مطالعات بیشتری نیاز داریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of Relations between Classroom Environment, Achievement Goals, Reflective Thinking, Mathematics Performance among High School Girls

نویسندگان [English]

  • Ahad Navidi 1
  • Fatemeh Toisercani 2
1 Research Institude for Education
2 Kharazmi University
چکیده [English]

Abstract: In This study we investigate the mediating role of achievement goals and reflective thinking in relation between classroom environment and performance. The data  was collected from 500 girls who were studying in high school. This sample  was selected by multistage cluster sampling. Questionnaires have been administrated. academic performance was assessed by grades in mathematics. Data analysis indicated that the components of the classroom environment-involvement, student cohesiveness, task orientation- exerted direct and indirect influences on achievement goals, reflective thinking and student’s performance in mathematics. Findings evidently show that direct effect of students’ involvement on performance – approach goals is significant and involvement in assignment and class activity is a unique component which has a significant direct effect on math performance. Direct effect of cohesiveness on performance avoidance goals, task orientation on reflect and habitual act, mastery goals on understanding and critical thinking, performance approach on habitual act is significant. Totally, these results show that classroom environment- involvement component, cohesiveness and task orientation have direct and indirect effect on achievement goals, reflective thinking and student performance in mathematics. However we need further evidence to clarify some ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Classroom Environment
  • achievement goals
  • Reflective Thinking
  • academic performance