کلیدواژه‌ها = معلم
تعداد مقالات: 3
1. توسعه حرفه ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

سارا خداویسی؛ فرهاد سراجی


2. ماهیت ارتباط بین معلم وفراگیر درفرایندیادگیری الکترونیک باتاکید برآراء دلوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

نصیبه تاری؛ سعید ضرغامی همراه؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی


3. شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی

دوره 14، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 189-198

زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور