فصلنامه علمی
معماری
1. سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری

شایسته ولدی؛ سعید علی تاجر؛ حسن ختن لو

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 471-478

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3867.1950

چکیده
  پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های قابل حمل در این زمینه، شرایطی را برای تغییر رویکرد و ابزارهای آموزشی مهیا کرده است. در این میان ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، با ترکیب دنیای واقعی و دنیای مجازی، از ابزارهای مورد توجه محقّقین تکنولوژی آموزشی است. این تحقیق، که از نوع کاربردی بوده و از روش تحقیق کمّی بهره گرفته ...  بیشتر

روانشناسی فناوری آموزش
2. تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعال

مصطفی ارغیانی؛ محسن فیضی؛ عباس یزدانفر

دوره 11، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 109-123

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.631

چکیده
  ادراک و تجربة کسب‌شده درون مدرسه معاصر نتوانسته زمینه‌ساز مناسب یادگیری فعال انسان ­­باشد. به‌طورکلی مشارکت کردن رکن اصلی در یادگیری فعال است که امروزه تعلیم و تربیت و یادگیری در دوره راهنمایی، بر مشارکت فعال دانش­آموزان در جریان یادگیری، تأکید دارد. با توجه به اهمیت یادگیری فعال در این مقاله مؤلفه­های مؤثر در این نوع یادگیری ...  بیشتر