نویسنده = محمدباقر ببرازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 319-333

فریده حمیدی؛ محمدباقر ببرازی