فصلنامه علمی
رویکردهای نوین آموزشی
رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری

بابک مطیعی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ قادر بایزیدی

دوره 13، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 191-202

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3076.1781

چکیده
  پیشینه و اهداف: معماری، دانشی است که زیبایی شناسی و تجربه­های حسی در آن بسیار مهم بوده و عمل خلاق روشی برای تفکر و فهمیدن می­باشد. استفاده از آموزش ترکیبی در دروس پایه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به عبارتی، آموزش ترکیبی در به انجام رساندن موفقیت­آمیز اهداف آموزشی بسیار مهم می­باشد. با استفاده از شیوه­های کارآمد آموزشی ...  بیشتر