دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 265-331 
2. نظریه هدف پیشرفت اجتماعی در آموزش مطالعه اعتبار و روایی

صفحه 273-283

سیاوش طالع پسند؛ فاطمه علیجانی؛ ایمان بیگدلی


3. نانو فولادها

صفحه 334-338

شهرام احمدی؛ حمیدرضا شاهوردی؛ علی شکوه فر