فصلنامه علمی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1503
تعداد پذیرش 233
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 952
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 656

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 514
تعداد مشاهده مقاله 498701
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 357302
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 239 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 162 روز
درصد پذیرش 16 %