فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی معماری
1. کاربری آموزشی نرم‌افزار Flow-3D در بررسی مدل آشفتگی شبیه‌سازی جریان سه‌بُعدی در حوضچه پرش هیدرولیکی با موانع بتنی

سعید رضا صباغ یزدی؛ حمید شاملو؛ فاطمه رستمی

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، صفحه 211-222

چکیده
  در این مقاله پدیده پرش هیدرولیکی که یکی از مهمترین راههای استهلاک انرژی جریان در مهندسی هیدرولیک است، به کمک نرم افزار Flow-3D شبیه سازی شد. برای درستی سنجی نرم افزار در پیش بینی پارامترهای جریان در پرش هیدرولیکی از یک نمونه آزمایشگاهی استفاده شد و نتایج حاصل از شبیه سازی عددی با استفاده از دو مدل آشفتگی k-ε وRNG، با آن مقایسه شد. سپس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
2. آموزش تجزیه و تحلیل شدت تابش جذب شده به وسیله سقف های گنبدی و مورب و مقایسه آن با سقف تخت

سعید مهران؛ منوچهر راد؛ فرزاد جعفر کاظمی

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، صفحه 223-232

چکیده
   سقف های گنبدی ، مورب و تخت کاربرد وسیعی در صنعت ساختمان سازی دارند.در این کار پژوهشی و آموزشی عملکرد حرارتی    سقف ها نسبت به حالت مبنا یعنی سقف تخت از نظر شدت تابش جذب و مصرف انرژی برای شرایط متفاوت بررسی شد. نتیجه‌ها نشان می دهدکه زاویه سقف و نحوه قرار گیری آن  بر میزان شدت تابش جذب شده از سقف مؤثر است. هنگامی که سقف گنبدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
3. اثر افزودنی روان‌ساز بر جرم‌های ریختنی بسیار کم سیمان Al2O3-SiC حاوی میکروسیلیس

احمدرضا عباسیان؛ محمد حسن امین؛ محمدرضا رحیمی پور

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، صفحه 233-240

چکیده
  در این پژوهش اثر افزودنی­هایی بر پایه سیتریک اسید، سدیم تری پلی فسفات، سدیم هگزا متافسفات، سدیم پلی اکریلات، کلسیم نفتالین سولفونات و بالاخره پلی کربوکسیلات اتر به عنوان روان­ساز بر ویژگی‌های رئولوژی جرم ریختنی بسیار کم سیمان Al2O3-SiCحاوی میکروسیلیس از نوع لرزه روان مورد بررسی قرار گرفت. جهت مطالعه این خواص، آزمایش­های تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فنی و حرفه ای
4. بررسی و آموزش پدیده تبلور مجدد دینامیکی آلیاژ Al-Li-Cu-Zr(-Mg)

آرش رضایی؛ شهرام احمدی؛ علی شکوه فر

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، صفحه 241-246

چکیده
  در این پژوهش پدیده تبلور مجدد دینامیکی یک نمونه آلیاژ  Al-Liدر دماهای C°350 و C°400 بررسی شده است. نمونه های متفاوت آلیاژ به شکل گوه تهیه شده و در دماهای C°350 و C°400 نورد گرم شده اند. مقدار کاهش سطح مقطع در نمونه­ها حداکثر 70 درصد در نظر گرفته شد. بررسی نمونه های نورد شده در دماهای C°350 و C°400 نشان می دهد که متوسط قطر دانه ها از 100 میکرومتر ...  بیشتر

فنی و حرفه ای
5. همگرایی درآموزش محتوای دروس فنی رشتۀ معماری

محمد صادق طاهر طلوع دل؛ سیدباقر حسینی

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، صفحه 247-256

چکیده
  آثار نوین معماری به منظور حفظ ماندگاری خود نیازمند تأمین استواری ( استحکام یا پایداری)، بهره وری (دوام یا  پایایی) و نیز  بهاء محوری (ارزشمندی یا مانایی) است. از مجموع مؤلفه های پنج گانه خلق یک اثر معماری، یعنی فرم و شکل، فناوری و ساخت، عملکرد و شرایط محیطی، محتوی و ایده تنها حلقه گمشده در برنامه آموزش معماری مؤلفه وحدت آفرینی و ایجادهمگرایی  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
6. آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه

حمید رضا عظمتی؛ محمد باقری

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، صفحه 257-266

چکیده
  امروزه با دخل و تصرف بی رویه انسان در محیط پیرامون و تهدید منابع طبیعی، آموزش وارزیابی زیست محیطی به یک ضرورت تبدیل شده است. نوشتار حاضر یک الگوی بوم شناختی را در آموزش توسعه پایدار با تأکید بر طراحی محیط دانشگاهی ارایه می‌دهد. فرضیه عمومی پژوهش آن است که معماری و منظر پردیس قابلیت های گسترده ای در تداعی معانی و آموزش مفاهیم مرتبط با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فنی و حرفه ای
7. آموزش روشی جدید برای حفاظت قطع شبکه‌ی اصلی ژنراتورهای جاسازی شده

احمد دارابی؛ مهدی سعیدی؛ امیر حسن نیا خبیری؛ تیمور قنبری

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1387، صفحه 267-273

چکیده
  به کارگیری ژنراتورهای جاسازی شده در شبکه‌های توزیع، به سرعت در حال گسترش است. این ژنراتورها می توان به صورت موازی در شبکه‌ی برق سراسری استفاده نمود. از طرفی سامانه‌های موجود تولید، انتقال و توزیع برق بر اساس تولید متمرکز و بدون آموزش افراد متخصص در زمینه ژنراتورهای جاسازی‌شده طراحی شده است . به کارگیری این ژنراتورها، عواقبی را در ...  بیشتر